Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ CHACUK"

Modelowanie matematyczne ozonowania trudno degradowanych związków organicznych w absorberach barbotażowych

Czytaj za darmo! »

Sformułowano model matematyczny procesu ozonowania roztworów związków organicznych w kolumnie barbotażowej. Model uwzględnia zarówno wpływ oporu ruchu masy w fazie gazowej na wypadkową szybkość procesu, jak i dyfuzję ozonu i związku organicznego z jednoczesną złożoną reakcją chemiczną w fazie ciekłej. Przeprowadzono symulację numeryczną modelu dla różnych warunków operacyjnych przebiegu p[...]

Zastosowanie testów kinetycznych do frakcjonowania ścieków

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono cykl badań doświadczalnych w celu wyodrębnienia i oznaczenia frakcji rozpuszczonej, łatwo biodegradowalnej ChZT ścieków kierowanych do oczyszczania metodą osadu czynnego. Porównano metody fizykochemiczne z wynikami testów kinetycznych OUR. Dla badanych układów doświadczalnych stwierdzono dobrą zgodność przebiegu respirogramu uzyskanego dla frakcji rozpuszczonej ze zmniejsze[...]

 Strona 1