Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA GAWOR"

Obszary chronione Karpat i Alp

Czytaj za darmo! »

Regiony Karpat oraz Alp należą do terytoriów najcenniejszych pod względem bioróżnorodności w Europie. Oba łańcuchy górskie charakteryzują się bogatymi ekosystemami, pięknem dzikiej przyrody i krajobrazów oraz ogromnym dziedzictwem kulturowym wielu narodów i grup etnicznych. Porównując Karpaty i Alpy można wyróżnić ich wspólną cechę: podobną powierzchnię obu regionów (ok. 200 000 km2). Po[...]

 Strona 1