Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ŚLEDZIK"

Technologia Voith Paper do produkcji testlinerów i flutingów stawia czoła wyzwaniom przyszłości!

Czytaj za darmo! »

Testlinery, czyli warstwy wierzchnie tektury falistej, i flutingi, czyli papiery na warstwę pofalowaną, są produktami opakowaniowymi, dla których konkurencyjna cena rynkowa odgrywa główną rolę. Dlatego zoptymalizowany proces produkcyjny jest istotnym warunkiem w przemyśle papierniczym. Dostawcy maszyn muszą odpowiadać na to zapotrzebowanie rynku, kładąc nacisk na właściwą technologię, aby um[...]

Ogólnoświatowy serwis zapewnienia długotrwałej pracy linii przygotowania masy

Czytaj za darmo! »

Metalowe zszywki, spinacze, kawałki drewna, szkło i inne śmieci - przetwarzana makulatura zawiera znacznie więcej niż tylko włókna celulozowe i wypełniacze. Zanieczyszczenia te z upływem czasu powodują intensywne wycieranie i zużycie elementów obrotowych wewnątrz urządzeń procesowych do tego stopnia, że zmienia się geometria ich konstrukcji, przekraczając wartości krytyczne, powodując utratę ich projektowych właściwości technologicznych. Firma Voith Paper uruchomiła kompleksowy serwis regeneracji tych części, w celu uzyskania znaczących oszczędności energetycznych, zredukowania kosztów utrzymania ruchu oraz zapewnienia niezawodności ruchowej. Sprawność układów przygotowania masy zazwyczaj całkowicie zależy od tego, jak długo pracujące w ciężkich warunkach wewnętrzne części urz[...]

 Strona 1