Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof jANOSZEK"

Ocena jakości powłok ochronnych powlekanych blach cienkich trapezowych


  W artykule przedstawiono próbę oceny technologii kształtowania rolkowego blach cienkich trapezowych wykorzystywanych w budownictwie. Przeprowadzone badania powoli na ocenę powierzchni przed i po procesie produkcji oraz ocena struktury i jakości powłok zastosowanych ochronnych. Uzyskane wyniki przestawione w pracy świadczą o tym, że wybrana technologia jest nie tylko niezwykle szybka, ale i jakość gotowych wyrobów jest również w pełni zadowalająca. The article presents an attempt to assess the roll forming technology of thin trapezoidal metal sheets used in construction. The researches made gave the possibility to analyze the evaluation of the surface before and after the production process and the evaluation of the structure and quality of applied protective coatings. The results presented in this work show that the selected technology is not only extremely fast, but the quality of the finished product is also fully satisfactory. Słowa kluczowe: blachy cienki powlekane, blachy t[...]

 Strona 1