Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert WIECZOREK"

Darmowe kompostowniki, czyli jak to robi Legionowo

Czytaj za darmo! »

Wydzielenie odpadów ulegających biodegradacji z ogólnej masy odpadów komunalnych i poddanie ich kompostowaniu radykalnie poprawia efektywność gospodarki odpadami. W maju ruszyła w Legionowie akcja pt. "Po prostu kompostuj", której ważnym elementem jest rozdawanie bezpłatnych kompostowników. Kompostowniki przeznaczone są do użytku na prywatnych działkach mieszkańców. Akcja, zorganizowana przez legionowski Urząd Miasta i sfi nansowana z budżetu gminy przeznaczonego na ochronę środowiska, jest częścią kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami, wprowadzonego w ubiegłym roku w Legionowie. Dotychczas chęć ustawienia kompostowników na własnej posesji zadeklarowały 302 osoby. Miasto przeznaczyło na ten cel 100 tys zł. Konkretny model kompostownika zostanie wybrany w przetargu. Kompostowanie (inaczej zwane organicznym recykling[...]

 Strona 1