Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA WOLBORSKA"

Zastosowanie testów kinetycznych do frakcjonowania ścieków

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono cykl badań doświadczalnych w celu wyodrębnienia i oznaczenia frakcji rozpuszczonej, łatwo biodegradowalnej ChZT ścieków kierowanych do oczyszczania metodą osadu czynnego. Porównano metody fizykochemiczne z wynikami testów kinetycznych OUR. Dla badanych układów doświadczalnych stwierdzono dobrą zgodność przebiegu respirogramu uzyskanego dla frakcji rozpuszczonej ze zmniejsze[...]

 Strona 1