Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wolfgang Waldhauser "

Nowe tribologiczne powłoki wielowarstwowe typu Ti/TiN, Cr/CrN – mechanizm zużycia w próbie ball-on-disc

Czytaj za darmo! »

Nowoczesny przemysł wymaga od inżynierii materiałowej nowych materiałów o podwyższonych, a często unikatowych właściwościach. Zastosowanie powłok w inżynierii materiałowej determinowane jest często technologią nanoszenia stosującą głównie metodę chemiczną (CVD) lub fizyczną (PVD) [1]. Ostatnio wprowadza się coraz częściej metody łączone - hybrydowe [2]. Azotek tytanu jest najbardziej poznanym i najszerzej wykorzystywanym materiałem tribologicznym spośród azotków metali grup przejściowych, stosowanych na twarde powłoki odporne na zużycie. Wymagania odporności na utlenianie w podwyższonej temperaturze wskazują na celowość zastosowania azotku chromu. Warstwy chromowe wytwarzają cienką pasywną warstwę tlenku, która zabezpiecza materiał przed dalszym utlenianiem. Obecnie rozwija si[...]

 Strona 1