Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał GAWROŃSKI"

Radiowy moduł kryptograficzny

Czytaj za darmo! »

Sieci radiowe ultrakrótkofalowe UKF i krótkofalowe KF odgrywają ważną rolę w organizacji wojskowych mobilnych sieci telekomunikacyjnych, w których specyfika działań często uniemożliwia zastosowanie innych środków łączności. Sieci radiowe w Siłach Zbrojnych RP są budowane z wykorzystaniem radiostacji, które albo nie mają zaimplementowanej kryptograficznej ochrony informacji, albo ochrona ta [6] nie jest potwierdzona certyfikatem wydanym przez służbę ochrony państwa (ABW lub SKW) w myśl Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Z tego względu radiostacje te nie mogą być bezpośrednio wykorzystywane do przesyłania informacji stanowiącej tajemnicę państwową (o klauzuli Tajne), a nawet służbową (o klauzuli Poufne). Aby zapewnić taką ochronę, powstała potrzeba opracowania narodowego sy[...]

 Strona 1