Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Harasymowicz"

WYDAJNOŚĆ SIECI BEZPRZEWODOWEJ DLA TOPOLOGII WIELOSKOKOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.77


  Sieci bezprzewodowe zazwyczaj budowane są w topologii gwiazdy bądź rozszerzonej gwiazdy. Takie podejście zakłada z góry narzuconą hierarchiczność sieci i ścisły podział na urządzenia nadrzędne, które pełną rolę dostępową do sieci oraz na urządzenia klienckie. Budowane w ten sposób sieci mają jednak dość poważną wadę - ograniczony zasięg. Możliwości rozbudowy takich sieci ograniczają się do dołączenia kolejnego urządzenia dostępowego, co wymaga zazwyczaj doprowadzenia infrastruktury kablowej do punktu dostępowego. Jednym ze sposobów na rozbudowę sieci bezprzewodowej bez konieczności doprowadzenia kabla jest budowanie sieci w topologii wieloskokowej. Przykładami takich topologii są topologie kraty czy łańcucha. W tej pierwszej urządzenia komunikują się każdy z każdym, a droga do urządzenia, lub urządzeń, granicznych jest wybierana na podstawie określonych w protokole routingu metryk. Sieci w topologii kraty charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia oraz zdolnością samo naprawy po awariach węzłów. Topologia łańcucha jest odmianą topologii wieloskokowej, w której każde z urządzeń sieciowych połączone jest do jednego urządzenia, które świadczy dostęp do sieci i ewentualnie do kolejnego, któremu samo świadczy usługę dostępu. W ten sposób kolejno dołączane urządzenia budują łańcuch począwszy od urządzenia granicznego na skraju sieci. Zaletą takiego rozwiązania jest prosty routing na zewnątrz sieci (ruch zawsze odbywa się wzdłuż łańcucha) oraz zwiększenie zasięgu sieci względem pojedynczego urządzenia dostępowego. Niestety taka topologia jest bardzo podatna na awarie ze względu na brak redundancji w połączeniach. Do obsługi sieci o topologii wieloskokowej konieczne jest zastosowanie specjalnych protokołów routingu. W artykule omówiono dwa takie protokoły oraz zaprezentowano wyniki badań wydajności mierzonej jako przepustowość sieci względem liczby węzłów pośredniczących. 2. OPIS STANDARDU 802.11s 802.11s to standard, k[...]

 Strona 1