Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JüRGEN M. LACKNER"

Nanostrukturalne powłoki na bazie tytanu do kontaktu z krwią; diagnostyka strukturalna, adhezja komórek w warunkach hydrodynamicznych

Czytaj za darmo! »

Odpowiedź komórek na obciążenia mechaniczne w warunkach ich oddziaływania z implantowanym materiałem jest ważnym elementem determinującym powodzenie implantu [1]. Zjawiska te występują szczególnie w systemach naczyniowych oraz mięśniowych. Komórki budujące naczynia krwionośne poddawane są ciśnieniu pulsacyjnemu przepływającej krwi. W celu określenia sił mechanicznych oddziałujących na komórki naczyniowe wprowadzonych zostało kilka dynamicznych testów in vitro. Większość z nich wykorzystuje relację pomiędzy adhezją komórek a naprężeniem ścinającym, występującym pomiędzy komórką a powierzchnią biomateriału. Z fizykochemicznego punktu widzenia, bio-adhezja dotyczy trzech składowych: komórek, stałego podłoża i ciekłego medium [2]. W ostatnim dwudziestoleciu liczne eksperymentalne [...]

Nowe tribologiczne powłoki wielowarstwowe typu Ti/TiN, Cr/CrN – mechanizm zużycia w próbie ball-on-disc

Czytaj za darmo! »

Nowoczesny przemysł wymaga od inżynierii materiałowej nowych materiałów o podwyższonych, a często unikatowych właściwościach. Zastosowanie powłok w inżynierii materiałowej determinowane jest często technologią nanoszenia stosującą głównie metodę chemiczną (CVD) lub fizyczną (PVD) [1]. Ostatnio wprowadza się coraz częściej metody łączone - hybrydowe [2]. Azotek tytanu jest najbardziej poznanym i najszerzej wykorzystywanym materiałem tribologicznym spośród azotków metali grup przejściowych, stosowanych na twarde powłoki odporne na zużycie. Wymagania odporności na utlenianie w podwyższonej temperaturze wskazują na celowość zastosowania azotku chromu. Warstwy chromowe wytwarzają cienką pasywną warstwę tlenku, która zabezpiecza materiał przed dalszym utlenianiem. Obecnie rozwija si[...]

 Strona 1