Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Czajkowski"

Nowoczesne barwniki reaktywne do włókien celulozowych

Czytaj za darmo! »

Barwniki reaktywne zajmują ważną pozycję w procesach barwienia włókien celulozowych. Dokonano krótkiego omówienia specyfiki procesu ich aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem wynikających problemów ekologicznych. Dokonano przeglądu struktur, stosowanych w praktyce, reaktywnych barwników difunkcyjnych i omówiono przewidywane kierunki rozwoju tej grupy środków barwiących. A review covering[...]

Z PÓLKI KSIĘGARSKIEJ - Tomasz Budzisz - BARWNIKARSTWO W POLSCE

Czytaj za darmo! »

W 2006 r. minęło 150 lat od momentu gdy William Henry Perkin (1838-1907), podczas nieudanej próby syntezy chininy przypadkowo otrzymał purpurę anilinową, pierwszy w historii barwnik wytworzony całkowicie w wyniku syntezy chemicznej. Niewiele osób pamięta dzisiaj, że właśnie to odkrycie zapoczątkowało rozwój technologii chemicznej, polegającej na przetwarzaniu surowców naturalnych za[...]

Synteza i badanie właściwości nowych laków disazowych

Czytaj za darmo! »

Cztery izomeryczne diaminy pochodne kwasu diaminobenzanilidosulfonowego - dotychczas stosowane jako zamienniki benzydyny w syntezie barwników bezpośrednich - wykorzystano do syntezy laków disazowych. Zbadano właściwości kolorystyczne i użytkowe otrzymanych produktów. igmenty organiczne są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi technologii organicznej i stanowią 25÷40% tonaż[...]

Indygo - historia i teraźniejszość


  Indygo jest jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie najdłużej stosowanym w praktyce barwnikiem umożliwiającym uzyskanie błękitnozabarwionych wyrobów włókienniczych. W przeszłości barwnik ten pozyskiwano wyłącznie z surowców roślinnych, zwłaszcza że w przyrodzie występuje szereg roślin zawierających prekursory indyga. Do najbardziej znanych należą, rosnący w naszej strefie klimatycznej, urzet barwiarski oraz rośliny pochodzące ze stref tropikalnych i subtropikalnych, głównie z liczącej ponad 50 gatunków roślin rodziny indigofera. Należą do niej indygo azjatyckie oraz indyga środkowoamerykańskie. Wśród roślin o zastosowaniu praktycznym wymieniany jest także rdest barwiarski oraz pochodząca z Tajwanu i Japonii roślina Strobilanthes cusia. Według źródeł archeologicznych barwienie indygiem stosowane było już 3000 lat przed naszą erą. W wykopaliskach w dolinie Indusu odkryto ślady największej cywilizacji starożytnej, znanej jako kultura Mohendżo-Daro (3300 - 1800 p.n.e.). W mieście Rojdi leżącym w obecnej prowincji Gujarat w Pakistanie znaleziono Wojciech Czajkowski Indygo - historia i teraźniejszość Rys. 1. Indygo naturalne (kolekcja Politechniki w Dreźnie) Jubileuszowe, XXX Seminarium pt. "Osiągnięcia wykończalnictwa i jego przyszłość", które organizują: Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, odbywać się będzie w dniach 24-26 września br. w Zakopanem. W programie seminarium znajdą się referaty plenarne, prezentacje firm podczas sesji promujących i sesje panelowe. W sesji plenarnej wygłoszone zostaną następujące referaty: - Innowacyjne włókiennictwo - dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz prof. IW, - Indygo - historia i teraźniejszość - prof. dr hab. inż. Wojciech Czajkowski, - Possibility of encapsulation in soya lecithin in dyeing of textile materials - Adam Vojtovic, Michal Černý, Ladislav Burgert, Petra Bayerova, - Barwienie włókien poliestrowych i ich mieszanek (także z elast[...]

Fluoryzujące barwniki pochodne kumaryny

Czytaj za darmo! »

Wykonano syntezę szeregu pochodnych 7-N,Ndietyloaminokumaryny zawierających w pozycji 3 elektronoakceptorową resztę heterocykliczną (benzimidazol, benzoksazol, benzotiazol). Do bardziej szczegółowych badań aplikacyjnych wytypowano 8 barwników, przydatnych do barwienia włókien poliamidowych i poliestrowych. Określono odporność otrzymanych wybarwień na działanie światła oraz oznaczono param[...]

Absorbery promieniowania ultrafioletowego zwiększające właściwości ochronne wyrobów włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Wywołujące opaleniznę promieniowanie ultrafioletowe obecne w świetle słonecznym może powodować także powstawanie oparzeń skóry, jej przedwczesne starzenie, a nawet zmiany nowotworowe. Coraz bardziej popularne spędzanie wolnego czasu na otwartej przestrzeni sprawia, że statystyki medyczne wykazują stały wzrost zachorowań tego typu. Odzież jest najstarszym środkiem stosowanym w praktyce do [...]

Nowe absorbery promieniowania ultrafioletowego polepszające właściwości ochronne wyrobów bawełnianych


  Destrukcyjne działanie promieniowania UV na organizmy żywe i otaczające nas przedmioty znane było od dawna, ale dopiero powszechne zastosowanie rozmaitych polimerów syntetycznych doprowadziło do opracowania grupy specjalnych substancji chemicznych, tak zwanych stabilizatorów UV. Ich przeznaczeniem jest zapobieganie, bądź niwelowanie, procesów fotochemicznych indukowanych przez promieniowanie ultrafioletowe. W przemyśle włókienniczym liczna grupa stabilizatorów UV stosowana jest w trakcie produkcji polimerów włóknotwórczych w celu zwiększenia ich odporności na działanie promieniowania słonecznego. Stabilizatory UV stosowane są także w procesach wykończalniczych, zarówno w celu zwiększenia odporności włókien, jak i znajdujących się na nich barwników na procesy fotodegradacji. Substancje te bardzo często aplikowane są na wyroby tekstylne w sposób analogiczny jak barwniki w jednej kąpieli z barwnikiem lub w dodatkowym procesie aplikacyjnym, przed barwnikiem lub po procesach barwienia. Interesującym rozwiązaniem jest dodatek absorberów UV do środków piorących, bądź płynów używanych do zmiękczania tkanin po procesach prania. W wyniku zachodzących zmian klimatycznych na Ziemi wynikających częściowo z intensywnej działalności przemysłowej obserwuje się zanikanie warstwy ozonowej atmosfery. W związku z tym do powierzchni Ziemi dociera coraz więcej wysokoenergetycznych frakcji promieniowania UV pochodzącego ze światła słonecznego. Dane statystyczne dotyczące częstotliwości pojawiania się indukowanych przez to promieniowanie chorób i nowotworów skóry, w ciągu kilku ostatnich dekad, stają się coraz bardziej niepokojące. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) coraz większą uwagę zwraca na zabezpieczenie skóry człowieka przed promieniowaniem UV. Według zaleceń WHO naturalną i najlepszą ochronę zapewnia stosowanie i noszenie luźno dopasowanej odzieży zakrywającej możliwie dużą powierzchnię ciała. Popularne w okresie letni[...]

Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych


  Wykonano syntezę nowych absorberów UV zawierających ugrupowania o działaniu antyoksydacyjnym. Dokonano oceny ich przydatności do zastosowań jako stabilizatory wyrobów włókienniczych zapobiegające niekorzystnym zmianom tych wyrobów pod działaniem promieniowania ultrafioletowego. Stwierdzono, że badane absorbery UV poza zapewnieniem bardzo dobrych właściwości barierowych zmodyfikowanych wyrobów z włókien celulozowych przed promieniowaniem UV zmniejszają także ich wrażliwość na procesy starzenia fotooksydacyjnego. Four anti-oxidative substituents-contg. triazine UV absorbers were synthesized, applied (1%) on a cellulose tricot (175 g/m2) and studied for their efficiency in increasing the UV resistance of the textile. All adsorbents were good or very good stabilizers against photoageing of UV-irradiated samples. The tricot samples showed an increased resistance to mech. penetration (ball burst test). Promieniowanie słoneczne stanowi ważny element otaczającego nas środowiska. Słońce zapewnia nam ciepło i światło, a proces fotosyntezy prowadzony przez rośliny, przekształcający wodę i ditlenek węgla w związki organiczne jest jednym z najważniejszych zjawisk aPolitechnika Łódzka; bInstytut Włókiennictwa, Łódź Justyna MaMnicka a, *, WoJciech czaJkoWskia, b, halina królikoWskab Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych New UV-absorbers increasing protective properties and resistance of cellulose textiles Prof. dr hab. inż. Wojciech CZAJKOWSKI w roku 1964 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest emerytowanym profesorem nauk technicznych tej uczelni. Obecnie pracuje w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi. Specjalność - chemia i technologia barwników, pigmentów i półproduktów organicznych oraz chemia włókiennicza. Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-32-35, fax.: (42) 636-25-43, e-m[...]

Wpływ pigmentów ftalocyjaninowych na właściwości kauczuku butadienowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości termicznych i palności kauczuku butadienowego usieciowanego nadtlenkiem dikumylu i napełnionego trzema pigmentami ftalocyjaninowymi. Z przeprowadzonej analizy termicznej wynika, że pigmenty charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną i dużą pozostałością po rozkładzie termicznym. Obecność zastosowanych ftalocyjanin w wulkanizatach powoduje wzrost ich pozostałości po rozkładzie termicznym, a w przypadku ftalocyjaniny chloroglinowej również zmniejszenie szybkości tego procesu, co wpływa na zwiększenie wartości wskaźnika tlenowego (OI) oraz wydłużenie czasu spalania w powietrzu. Three phthalocyanine pigments were synthesized by conversion of phthalonitrile with Zn dust, Na2S in o-Cl2C6H4 in presence of MeCH2(OH)CH2OH, or with AlCl3 and used as fillers of cis-1,4-polybutadiene rubber. The rubber mixts. were cured with (PhCMe2O)2 in presence of ZnO and studied for thermal stability and flammability. The addn. of the pigments resulted in increasing the decompn. temp., O2 index, and yield of the residues after thermal decompn. of the vulcanizate and the elastomer. Ftalocyjanina jest szczególnym przypadkiem porfiryny, jednak w przeciwieństwie do niej, nie występuje w produktach naturalnych, choć struktura obu analogów jest ściśle ze sobą związana. Podczas gdy porfiryna występuje np. w postaci heminy (kompleksu żelaza obecnego we krwi), chlorofilu (porfiryna magnezu), a także w witaminie B12, to ftalocyjaninę uzyskuje się jedynie w wyniku reakcji chemicznej. Cząsteczkę ftalocyjaniny charakteryzuje występowanie makrocyklu aromatycznego złożonego z 4 pierścieni indolowych połączonych mostkami azometinowymi, tworzącymi układ sprzężonych wiązań podwójnych zawierający 18 zdelokalizowanych elektronów, spełniający regułę aromatyczności Hückla (4n + 2) dla n = 4. Cechami charakterystycznymi zarówno porfiryn, jak i ftalocyjanin są unikatowe właściwości spektroskopowe, luminescencyjne i magnetycz[...]

 Strona 1  Następna strona »