Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Halina Królikowska"

Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych


  Wykonano syntezę nowych absorberów UV zawierających ugrupowania o działaniu antyoksydacyjnym. Dokonano oceny ich przydatności do zastosowań jako stabilizatory wyrobów włókienniczych zapobiegające niekorzystnym zmianom tych wyrobów pod działaniem promieniowania ultrafioletowego. Stwierdzono, że badane absorbery UV poza zapewnieniem bardzo dobrych właściwości barierowych zmodyfikowanych wyrobów z włókien celulozowych przed promieniowaniem UV zmniejszają także ich wrażliwość na procesy starzenia fotooksydacyjnego. Four anti-oxidative substituents-contg. triazine UV absorbers were synthesized, applied (1%) on a cellulose tricot (175 g/m2) and studied for their efficiency in increasing the UV resistance of the textile. All adsorbents were good or very good stabilizers against photoageing of UV-irradiated samples. The tricot samples showed an increased resistance to mech. penetration (ball burst test). Promieniowanie słoneczne stanowi ważny element otaczającego nas środowiska. Słońce zapewnia nam ciepło i światło, a proces fotosyntezy prowadzony przez rośliny, przekształcający wodę i ditlenek węgla w związki organiczne jest jednym z najważniejszych zjawisk aPolitechnika Łódzka; bInstytut Włókiennictwa, Łódź Justyna MaMnicka a, *, WoJciech czaJkoWskia, b, halina królikoWskab Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych New UV-absorbers increasing protective properties and resistance of cellulose textiles Prof. dr hab. inż. Wojciech CZAJKOWSKI w roku 1964 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest emerytowanym profesorem nauk technicznych tej uczelni. Obecnie pracuje w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi. Specjalność - chemia i technologia barwników, pigmentów i półproduktów organicznych oraz chemia włókiennicza. Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-32-35, fax.: (42) 636-25-43, e-m[...]

 Strona 1