Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KOCHAN"

Konstruktywizm - Zastosowanie na lekcjach przyrody

Czytaj za darmo! »

Boże daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi pogodę ducha, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę, i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. Św. Franciszek z Asyżu W czasach, gdy obecni nauczyciele z dwudziestoletnim stażem pracy sami byli uczniami szkoły podstawowej, nauczanie wydawało się proste i klarowne. Szczególnie kiedy nauczanie postrzegane i ocenian[...]

Konstruktywizm (2) Zastosowanie na lekcjach przyrody

Czytaj za darmo! »

Konstruktywizm obarczony jest implikacjami filozoficznymi. Przyjęcie jego zasad oznacza pogodzenie się z faktem, że rzeczywistość nie istnieje niezależnie i oddzielnie od tego, kto ją poznaje. To my, przez procesy poznawcze nadajemy znaczenie rzeczywistości, w której żyjemy, w następstwie czego tworzymy indywidualne systemy wiedzy. Pozostaje to w sprzeczności z zasadami, zgodnie z którymi[...]

"Konsumpcja z NIE - OGRANICZONĄ odpowiedzialnością"

Czytaj za darmo! »

Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk związanych ze wzrostem gospodarczym w Polsce jest pogoń producentów za maksymalizacją zysku. Wynikający z tego globalny wzrost poziomu konsumpcji to jedna z najważniejszych przyczyn narastającego kryzysu ekologicznego, jedna z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nasze społeczeństwo jest zniewolone pojęciem "wi[...]

Kolektory słoneczne zamiast węgla - UCZNIOWSKI EKSPERYMENT PRZYRODNICZY

Czytaj za darmo! »

 udowodnienie pozytywnych oddziaływań światła słonecznego na organizmy żywe, przez obserwację wzrostu roślin pod jego wpływem;  wykazanie, że promieniowanie słoneczne powoduje nagrzewanie się substancji (wody),  poznanie zasady działania prostego modelu kolektora słonecznego,  poznanie zastosowania kolektorów słonecznych do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,  zrozumienie związ[...]

 Strona 1