Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta STACHOWIAK"

Energetyka przyjazna środowisku

Czytaj za darmo! »

"Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat" to tytuł projektu realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Kształcenia EKO-TUR. Podczas konferencji prasowej w końcu marca br. podsumowano rezultaty projektu.Była to okazja, by poznać działania autorów projektu, a także wziąć udział w dyskusji "Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku - czy edukacja i oświata w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki?" Uzależnienia najgroźniejsze Projekt "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat" miał szeroki zasięg. Warsztaty, sondaże i dyskusje na temat udoskonalenia sposobów korzystania z zasobów energetycznych prowadzono we wszystkich szesnastu [...]

Bałtyk pod ochroną


  Morze Bałtyckie trzeba dbać. Wymaga ono zainteresowania nie tylko polityków, lecz także, a może przede wszystkim, obywateli i mediów. Dlatego cieszę się, że możemy porozmawiać o Bałtyku. - Tymi słowami Andrzej Jagusiewicz, główny inspektor ochrony środowiska, rozpoczął 28 października br. w Warszawie spotkanie prasowe. Zorganizowano je, by poinformować media o założeniach i przebiegu konferencji ministrów środowiska państw-stron konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, tzw. Konwencji Helsińskiej (HELCOM), która obradowała 3 października br. w Kopenhadze. Podczas spotkania z przedstawicielami mediów Andrzej Jagusiewicz, który reprezentował na kopenhaskim konwencie ministra środowiska, przedstawił złożone przez Polskę deklaracje; wyjaśnił też, w jaki sposób każdy z nas może pomóc ratować Bałtyk. Co dotychczas zrobiono? Konferencje ministerialne HELCOM odbywają się co trzy lata. Na każdej prezentowana jest tzw. deklaracja ministerialna - dokument o charakterze przeglądowym, podsumowujący to, co działo się w czasie między konferencjami. Ponadto jest to okazja do wyznaczenia celów do realizacji w okresie do następnego spotkania. W Kopenhadze podsumowano działania w okresie między konferencją w Mo[...]

 Strona 1