Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ TYLMAN"

Badania sorpcji wody przez drewno impregnowane polimerami


  Drewno, jako ogólnodostępny materiał naturalny o szczególnych właściwościach, od zarania dziejów jest wykorzystywane przez człowieka, a współcześnie znajduje zastosowanie zarówno w różnych gałęziach przemysłu, jak i w życiu codziennym ludności całego świata. Ze względu na wszechstronność zastosowań, drewno podczas użytkowania narażone jest na działanie szeregu czynników zewnętrznych, wpływających negatywnie na jego jakość (1). Do tych czynników należy zaliczyć zmienne warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim zmiany wilgotności, na które drewno jest szczególnie narażone, a także szkodliwe działanie owadów i mikroorganizmów, jak grzyby i bakterie rozkładające drewno. W celu zapobiegania niepożądanym wpływom warunków zewnętrznych na strukturę drewna, od początku jego eksploatacji starano się zabezpieczyć je różnego rodzaju impregnatami. Pierwszymi chemicznymi preparatami stosowanymi w ochronie drewna były wysoce szkodliwe dla środowiska preparaty typu CCA (chromowo-miedziowo-arsenowe). Wyczulenie na czystość ekologiczną i międzynarodowa polityka proekologiczna zmusiły do poszukiwania nowych impregnatów, które nie tylko wykażą się dużą skutecznością w zabezpieczeniu drewna, ale też nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania impregnacją pewnymi polimerami, jako związkami o szczególnych właściwościach, a jednocześnie niemających wpływu na otaczające środowisko. Mimo że dotąd nie znalazły one szerokiego zastosowania w wieloskładnikowych preparatach impregnujących, istnieje duża szansa, że ich niepowtarzalne właściwości zapewnią im należne miejsce w systemach ochrony drewna. Dodatki substancji o odpowiednich właściwościach mogą wpłynąć na odporność, wytrzymałość oraz np. ogniotrwałość zaimpregnowanych materiałów drzewnych (2-5). Metodyka badań Materiały W doświadczeniu użyto chitozanu (CS) (rys. 1a) o stopniu deacetylacji 73,316% i lepkości 256 mPas, w[...]

Hybrid polylactide composites for medical applications. Hybrydowe kompozyty PLA do zastosowań medycznych


  Porous hydroxyapatite/polylactide composites (used as implants of bone tissue) were impregnated with a soln. of ibuprofen, coated with a polylactide film (30 μm) and studied for drug release rate to a buffer soln. (pH 7.2). Similarly, transparent polylactide ibuprofen-contg. films filled with a nanoclay or modified with addn. of poly(ethylene glycol) were studied for the drug release rate to a buffer soln. (pH 5.5). The drug release kinetics was correlated with model equations. Both systems were found suitable for practical use as drug carriers.Przedstawiono wyniki badań kinetyki uwalniania substancji aktywnej ze struktur polimerowych w formie skafoldów (układów porowatych do implantacji tkanki kostnej) oraz filmów (systemów transdermalnych) do uwalniania leku. Jako substancji wzorcowej do analizy kinetyki uwalniania użyto ibuprofenu. Jest to substancja o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwzapalnym. Nośniki leków zostały wytworzone z polilaktydu. Badaniu poddano układy o różnej zawartości substancji aktywnej, a także modyfikowane poprzez dodatki polimerowe oraz pokrycie zewnętrznymi warstwami ochronnymi. Polilaktyd (PLA) należy do grupy poliestrów alifatycznych. Rosnąca popularność tego polimeru wynika z jego dobrych właści-wości mechanicznych, biodegradowalności oraz naturalnych źródeł pochodzenia. PLA wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle opakowaniowym oraz w zastosowaniach medycznych, jako materiał do produkcji: biodegradowalnych nici chirurgicznych, implantów [...]

 Strona 1