Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"YOSHIO SAIKI"

Improvement of drawability and fabrication possibility of dental implant screw made of pure titanium


  We examined the effects of processing conditions on drawability, and the radius thickness ratio of drawn wire diameter to die bore diameter. Then, we examined the fabrication possibility of biocompatible dental implant screws made of pure titanium in the context of being allergy free, which were fabricated by wire drawing, heading and form rolling. We also examined the practicality of the dental implant screw made of pure titanium. W pracy określono wpływ warunków procesu na podatność tytanu na ciągnienie i współczynnik grubości promienia ciągnionego drutu do średnicy kalibrującej ciągadła. Następnie określono możliwości wytwarzania wkrętów na implanty dentystyczne, wykonanych z czystego tytanu, które nie powodowałyby alergii. Wkręty te wytwarzane są na drodze ciągnienia, spęczania i kształtowania na rolkach. Określono także praktyczność wkrętów na implanty dentystyczne wykonanych z czystego tytanu. Key words: pure titanium, drawability, dental implant, screw, heading, form rolling Słowa kluczowe: czysty tytan, podatność do ciągnienia, implant dentystyczny, wkręt, spęczanie, kształtowanie na rolkach 1. Introduction. Technological innovation and the development of new medical equipment have been intensively carried out to realize highly advanced medical treatment. Materials used in medical and dental devices require high strength and resistance to corrosion and abrasion. Furthermore, such devices must be nontoxic to biological bodies, for example, they must be nonallergenic, while meeting the above requirements. Therefore, many of the medical equipment used stainl[...]

 Strona 1