Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŻOŁĄDEK"

Od równika do Arktyki - projekt wycieczki edukacyjnej przez strefy krajobrazowe świata DOI:


  Wpoczątku XXI wieku przekraczanie granic administracyjnych oraz poznawanie świata stało się łatwiejsze niż dotychczas. Dodatkowo szybki rozwój środków transportu zwiększył mobilność społeczeństwa w obrębie naszej planety. Dzięki temu zmieniały się także cele turystyczne. Oprócz typowych miejsc wypoczynkowych lub związanych z obowiązkami zawodowymi, pojawiły się również lokalizacje na mapie związane z szeroko rozumianą "turystyką edukacyjną", której celem jest edukacja oraz poszerzanie wiedzy przez realizowanie "procesu podróży". Oczywiście trasa takiej podróży może przebiegać przez zróżnicowane tereny Ziemi, w zależności od motywu przewodniego aspektu edukacyjnego. Jednym z zagadnień, które moż[...]

Wpływ turystyki na środowisko naturalne gór Korony Ziemi

Czytaj za darmo! »

Korona Ziemi to trofeum uznawane przez "ludzi gór" za jedno z najważniejszych osiągnięć na świecie, które polega na zdobyciu najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów na Ziemi. Chociaż kontynentów jest siedem, by dołączyć do elitarnego grona zdobywców Korony Ziemi, potrzeba zgromadzić ich w swoim dorobku aż dziewięć. Problematyczne jest jednoznaczne wskazanie najwyższego punktu dwóch kontynentów, a mianowicie Europy oraz Australii. Jeśli chodzi o nasz rodzimy kontynent, wyboru należy dokonać między najwyższym szczytem Alp, Mont Blanc, a kaukaskim Elbrusem, który przez większość alpinistów, przyjmujących inne granice Europy niż Międzynarodowa Unia Geograficzna, uznawany jest za najwyższy wierzchołek Starego Kontynentu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku wskazania [...]

 Strona 1