Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Janicki"

Wpływ doboru papierowego podłoża na koszty procesu drukowania

Czytaj za darmo! »

W dzisiejszych czasach, gdy handel rządzi się według zasad wolnego rynku, z wielkim trudem udaje się sprostać wymogom klientów, tocząc jednocześnie zaciętą batalię z konkurencją. Tego typu sytuacja ma także swoje odzwierciedlenie w takiej gałęzi przemysłu, jaką jest poligrafia. Aby mieć jednocześnie silną pozycję na rynku jako drukarnia wykonująca odbitki najwyższej jakości, a zarazem stanowić silną konkurencję dla innych drukarń - należałoby znaleźć "złoty przepis" na rozsądne gospodarowanie wydatkami firmy. Jest rzeczą oczywistą, że oszczędzać można na wielu płaszczyznach, ale celem tego artykułu jest przedstawienie jedynie tych korzyści finansowych, które płyną z odpowiedniego doboru podłoża drukowego dla danego zlecenia. Przeglądając liczne produkty przemysłu poligraficzneg[...]

Transformacja kinematycznego kąta zaostrzenia ostrza noża w procesach rozkroju tektury i papieru nożami krążkowymi DOI:10.15199/42.2015.9.2


  Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów pracy noży krążkowych na zmniejszenie kinematycz-nego kąta zaostrzenia ostrza w procesie rozkroju tektury i papieru. Przeprowadzono analizę trajektorii ruchu punktu ostrza noża w procesie krojenia, wpływu prędkości obrotowej, kierunku obrotów, parametrów geometrycznych noży na kinematykę procesu cięcia. Krojenie nożami krążkowymi jest najbardziej rozpowszechnioną metodą cięcia spośród różnych sposobów rozkroju tektury i papieru. Nożami krążkowymi kroi się materiały w postaci zwojów i arkuszy: folie, papiery o różnej gramaturze, grube tektury. Wysoka jakość i wydajność procesów krojenia w dużym stopniu zależy od parametrów geometrycznych noży krążkowych, ich ustawienia oraz parametrów pracy noży, dostosowanych do właściwości krojonych materiałów. Jednym z najważniejszych parametrów geometrycznych narzędzi tnących jest kąt naostrzenia ostrza narzędzia tnącego. Badania wykazują, że zmniejszenie kąta naostrzenia powoduje zmniejszenie siły krojenia, jednak wybór minimalnie możliwego kąta naostrzenia jest ograniczany właściwoś[...]

Uwzględnienie kształtu krawędzi tnącej noża krążkowego przy obliczeniach kinematyki procesu krojenia papieru DOI:10.15199/42.2015.12.2


  Przy projektowaniu zespołów tnących dla realizacji operacji krojenia papieru i tektury za pomocą noży krążkowych niezbędne jest przeprowadzenie analizy kinematycznej oraz siłowej parametrów procesów obróbki. Niezmiernie ważna jest analiza kinematyki procesu, w wyniku której określa się rzeczywistą prędkość krojenia materiałów oraz transformację kąta zaostrzenia ostrza tnącego w procesie obróbki. W procesie krojenia materiałów następuje transformacja - zmniejszenie "statycznego" kąta naostrzenia noża do wielkości rzeczywistego zaostrzenia kąta krawędzi tnącej noża, który zależy od kinematycznych parametrówprocesu obróbki: parametrów geometrycznych noża i jego prędkości obrotowej, kierunku obrotów oraz prędkości posuwu obrabianego materiału [1, 2]. Rzeczywisty kąt krojenia w procesie obróbki (kinematyczny kąt zaostrzenia ostrza) staje się o wiele mniejszy od kąta naostrzenia noża, co powoduje znaczne zmniejszenie siły krojenia materiału. Celemniniejszej pracy jest analiza wpływu kształtu krawędzi tnącej noża krążkoweg[...]

Charakterystyka kinematyki procesu krojenia papieru nożem krążkowym ustawionym mimośrodowo DOI:10.15199/42.2016.10.1


  Operacja krojenia papieru i tektury nożami krążkowymi posiada znaczne zalety technologiczne: wysoką prędkość i jakość obróbki, a krążkowe zespoły tnące charakteryzują się prostymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi [1]. Zmiana kinematyki procesu krojenia nożem krążkowym oraz znaczne zmniejszenie rzeczywistego kąta zaostrzenia ostrza noża w procesie obróbki, w porównaniu z krojeniem nożem płaskim, powodują również znaczne zmniejszenie siły cięcia materiału krojonego nożem krążkowym [2,3]. Dalsze zmniejszenie siły krojenia jest osiągane przy nadaniu krążkowym narzędziom tnącym wymuszonych wibracji o określonych amplitudzie i częstotliwości [4]. Cięcie wibracyjne przy wszystkich swoich zaletach - mała siła i moc krojenia, wysoka jakość obróbki - posiada też określone wady: konieczność stosowania specjalnych wibratorów oraz możliwość przeniesienia wymuszonych drgań na elementy konstrukcji napędu maszyn. Mimośrodowe ustawienie noża krążkowego na obracającym się wale może spowodować osiągnięcie efektów krojenia wibracyjnego przy prostym zrównoważeniu (wyważeniu) obra- Piotr Janicki, Georgij Petriaszwili, Sergey Komarov: Characteristics of the pap[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Badanie trajektorii ruchu krawędzi tnącej noża krążkowego podczas krojenia wkładów książkowych DOI:10.15199/42.2017.9.2


  Investigations on the blade movements of the circular cutting knife during book cutting STRESZCZENIE: Opisano badania trajektorii ruchu ostrza noża krążkowego w procesie krojenia wkładów książkowych. Ustalono, że największy wpływ na długość drogi, którą przechodzi ostrze noża w papierze, mają: prędkość posuwu wkładu oraz odległość ustawienia wkładu od osi obrotu noża. Przeprowadzone obliczenia umożliwiają dobór kinematycznych parametrów procesu krojenia uwzględniając wielkość drogi ostrza noża podczas krojenia wkładów książkowych nożem krążkowym. ABSTRACT: The paper describes the trajectory of circular knife blade movement in book cutting process. It was found that the greatest influence on the length of the road of the knife blade that goes through in the paper are: feed rate of the book and distance of insertion to knife rotation axis. The calculations allows the selection of the kinematic parameters of the cutting process, taking into account the road of knife blade in the paper of the book during cutting by the circular knife. Krojenie nożami krążkowymi jest szeroko stosowane w przemyśle papierniczym i poligraficznym [1]. W porównaniu z krojeniem nożem płaskim krojenie za pomocą noża krążkowego charakteryzuje się znaczną zmianą ki[...]

 Strona 1