Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW JUCHNOWICZ"

Nowa Huta

Czytaj za darmo! »

Po Wielkiej Lokacji, przywileju dla Krakowa nadanego w 1257 roku, lokacji Kazimierza i Kleparza, po uzyskaniu praw miejskich przez Podgórze, lokalizacja miasta Nowa Huta oraz wielkiego kombinatu metalurgicznego stanowiła akt o znacznej doniosłości dla dalszej przyszłości Krakowa i całego regionu. Istotny wpływ na decyzję lokalizacyjną miały względy polityczne i dążenie do zmiany struktur[...]

Przekonująca koncepcja

Czytaj za darmo! »

Projekt jest rezultatem społecznego zaangażowania i wysiłku Polskiego Klubu Ekologicznego, wspartego fi nansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jest pierwszym w kraju projektem planowania przestrzennego wykonanym przez organizację ekologiczną. Dotyczy przyszłości obszaru nadmorskiego o wielkich walorach przyrodniczych i kulturowych poddawanego presji urbanizacyjnej i degradacji. Dotyczy również formowania kierunków polityki przestrzennej Gdańska, mającej zasadniczy wpływ na przyszłość tego obszaru. Twórcza praca zespołu zorganizow[...]

 Strona 1