Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anita TACK"

Tylko konkretne działania ożywiają partnerstwo


  Transgraniczna ochrona środowiska i przyrody na różne sposoby łączy Brandenburgię z jej polskimi sąsiadami. Jest ona zresztą niezbędnie konieczna, bo fauna, fl ora oraz środowisko nie zważają na granice między krajami. W porozumieniu koalicyjnym czerwono- czerwona koalicja, tworząca rząd Brandenburgii, przypisała partnerstwu z Polską znaczenie szczególne: "Polska jest ważnym krajem partnerskim Brandenburgii. Współpraca z Polską jest pogłębiana zwłaszcza w ramach partnerstwa dla Odry." Dla Brandenburgii priorytetowa jest zatem współpraca w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody z sąsiednimi województwami zachodniopomorskim i lubuskim. W bieżącym roku, 17 czerwca, obchodzić będziemy dwudziestolecie podpisania niemiecko-polskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ale partnerstwa nie ożywiają umowy, tylko konkretne działania. Tutaj jesteśmy z naszymi polskimi partnerami zgodni: koncepcje należy tworzyć i realizować wspólnie ponad granicami. Owocna współpraca organów i instytucji zajmujących się środowiskiem trwa już od dwudziestu lat i przejawia się między innymi w pracy licznych grup roboczych Niemiecko- Polskiej Rady Ochrony Środowiska oraz w Komisji do spraw Wód Granicznych, a także Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry. Po dramatycznej sytuacji powodziowej na Odrze i Nysie w ubiegłym roku transgraniczna współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej i zwalczania skutków powodzi stanęła przed nowymi wyzwaniami. Zarówno powódź na Odrze i Nysie w lecie ubiegłego roku, jak i spowodowana zatorami lodowymi powódź na przełomie roku trzymały przez kilka tygodni cały region w napięciu. Dzięki istniejącej współpracy możliwa była odpowiednio wczesna wymiana informacji i wspólne organizowanie walki z powodzią po obu stronach granicy. Pomocne okazało się na przykład bezpośrednie zaanga[...]

 Strona 1