Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAROL CHAJDYS"

Lotnisko Rakowice-Czyżyny - największy park Małopolski

Czytaj za darmo! »

Kraków miał zawsze dwa wielkie obszary trawiaste: Błonia Zwierzynieckie i Błonia Rakowickie. Jedne i drugie były przedmiotem planów zabudowy, jedne i drugie chroniło odwieczne zapisane prawo i tradycja użytkowania, która do zabudowy nie dopuszczała. Dziś nikt nie wyobraża sobie Krakowa bez Błoń Zwierzynieckich. Błonia Rakowickie, które, zgodnie z przywilejem króla Zygmunta Augusta, mogli używać do wypasu bydła krakowscy mieszczanie, lecz których nie można było sprzedawać, uszczuplając grunta królewskiej wsi Rakowice - miały mniej szczęścia. Dziś pozostał z nich wąski pas, przebiegający od Alei Jana Pawła II do ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Tyle zo- Lotnisko Rakowice-Czyżyny - największy park Małopolski KAROL CHAJDYS K stało z kilkuset hektarów łąk i pól uprawny[...]

Lotnisko Rakowice-Czyżyny największy park Małopolski

Czytaj za darmo! »

Ogród "Góra Czterech Wiatrów" - ogród ze sztucznie usypanym wzniesieniem i instalacjami krajobrazowymi, nawiązującymi do pierwszych prób szybowcowych oraz początków szybownictwa górskiego jako kolebki lotnictwa. Dobór roślinności, nawiązujący do otwartych partii szczytowych, grzbietów Beskidów czy Pogórza Karpackiego. Kopiec widokowy zrealizowany w 2008 roku, nazwany "Górą Czterech Wiatrów", pozwolił na wykorzystanie wtórnej hałdy ziemi nasypowej z lat 60. i 70. XX wieku oraz z lat 2002-2005, bez konieczności jej dalekiego wywożenia poza teren parku. Da równocześnie okazję do wprowadzenie bogatego programu dydaktycznego, przyczyni się do znacznego podniesienia standardów krajobrazowych i użytkowych parku. Ideowo nawiązuje do miejsc, w których rodziło się lotnictwo bezs[...]

Plan ochrony przemyskiej twierdzy

Czytaj za darmo! »

Krajobraz warowny Twierdzy Przemyśl to fenomen, zauważany bardziej z zewnątrz niż z perspektywy miasta i otaczających je gmin. Polega na zachowaniu w przestrzeni około 300 km kwadratowych - wyglądu terenu, podobnego do stanu z początków wieku XX. Wygląd ten jest wynikiem świadomego kształtowania i projektowania związanego z jedną z największych twierdz tamtych czasów. Na odwieczne procesy naturalnego i antropogenicznego kształtowania terenu nałożyła się świadoma działalność militarna mocarstwa austro-węgierskigo, polegająca na przygotowaniu do obrony wielkiego terenu, określonego jako Twierdza Przemyśl. Siła armii i pieniędzy, które za tym szły, doprowadziła do działań na skalę niedostępną dla inicjatyw prywatnych. Wykup terenu, przeprowadzenie dziesiątków kilometrów dróg, wyznaczenie terenów ograniczeń i zakazów budowlanych, przemieszczanie olbrzymich mas ziemnych, wreszcie nasadzanie setek tysięcy drzew i krzewów, a wycinki lasów w innych miejscach, spowodowały konsekwencje krajobrazoweżadktóre można zaobserwować w terenie nawet dzisiaj. Nie rzucają się od razu w oczy, gdyż ich zasadniczą ideą było maskowanie; w istocie jednak stworzyły krajobraz, który w języku architektury krajobrazu nazywa się krajobrazem parkowym. Ma on wielkie walory estetyczne, jest harmonijny, malowniczy i pociągający. Forteczne zakazy budowlane, rygory dostosowania się do nakazów administracji wojskowej, utrzymujące w ryzach zabudowę, sposób prowadzenia fortecznej sieci komunikacyjnej, zawłaszczanie przez armię olbrzymich terenów na koszary, składy, szpitale, czy też planowe nasadzenia zieleni maskującej utrwaliły się w formie specyfi cznego krajobrazu. Chrzest bojowy twierdzy dodał do nich kolejne dziesiątki kilometrów fortyfi kacji polowych, zniszczenie większości stałych urządzeń obronnych oraz, niestety, wielkie cmentarze. Okolice Twierdzy Przemyśl stały się wielkim polem bitwy, a co za tym idzie, cmentarzyskiem narodów. [...]

 Strona 1