Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ FRONTCZAK"

ALUMINIOWE TAŚMY CIENKIE DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Czytaj za darmo! »

Aluminiowe taśmy cienkie ze stopu 3003 platerowane stopem 4343 produkowane są w przemyśle krajowym z przeznaczeniem na wyroby uzyskiwane metodą zgrzewania powierzchniowego. Istotną rolę w procesie zgrzewania odgrywa warstwa niskotopliwego plateru. Struktura rdzenia taśm platerowanych nie różni się w istotny sposób od struktury komercyjnych taśm aluminiowych. Podstawowe właściwości taśm cienkich ze stopu 3003 platerowanych stopem 4343 nie ustępują właściwościom komercyjnych taśm ze stopów 3003. Wraz z wysokotemperaturową obróbką cieplną następuje rozrost ziarna w rdzeniu taśmy z jednoczesnym spadkiem własności wytrzymałościowych. Z charakterystyki badanych platerowanych taśm cienkich wynika, że łączenie tych taśm metodą termiczną w procesach przemysłowych powinno odbywać się w temperaturze przekraczającej 570 °C w możliwie jak najkrótszym czasie. Wydłużanie czasu oddziaływania wysokiej temperatury prowadzi do spadku własności wytrzymałościowych taśmy i obniża estetykę powierzchni. Słowa kluczowe: stopy aluminium, aluminiowe taśmy platerowane CLAD ALUMINIUM STRIPS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY In Polish aluminium industry, aluminium 3003 alloy strips clad with 4343 alloy are manufactured for products obtained by surface brazing. Aluminium 3003 alloy contains 1.0÷1.5 % manganese, up to 0.7 % iron, 0.6 % silicon, and 0.2 % copper. Aluminium 4343 alloy contains 7÷8 % silicon, 0.8 % iron, and 0.25 % copper. The core structure of clad strips is in no way different from the structure of commercial aluminium strips. The surface layer of clad strips contains 2÷5 μm sized globular precipitates of silicon, which is the constituent of low‐melting point eutectic. The strip core has been observed to contain the precipitates of the intermetallic Al‐(Fe,Mn)‐Si phases elongated in the direction of strip rolling; their length is from 1 μm to 8 μm and the width from 1 μm to 2 μm. The X‐ray phase analysis has shown th[...]

 Strona 1