Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kowalik-Klimczak"

Membrane processes in treatment of flowback fluid from hydraulic fracturing of shale gas formations Procesy membranowe w zagospodarowaniu płynu powrotnego ze szczelinowania hydraulicznego złóż gazu z łupków DOI:10.15199/62.2016.5.10


  A review, with 40 refs., of methods for desalination by reverse osmosis, nanofiltration, forward osmosis, electrodialysis and membrane distillation. The combined system of nanofiltration and reverse osmosis was recommended for practical use. Po przeanalizowaniu danych dotyczących szczelinowania hydraulicznego złóż gazu z łupków stwierdzono, że ze względu na zasolenie płynów powrotnych znacznie przekraczające najwyższe dopuszczalne wartości dla oczyszczonych ścieków przemysłowych, konieczne jest ich odsalanie. Przeanalizowano możliwości wykorzystania procesów membranowych do odsalania płynów powrotnych po szczelinowaniu hydraulicznym złóż gazu z łupków. Na podstawie doniesień literaturowych stwierdzono, że wykorzystanie układów procesów membranowych pozwala na odsolenia płynu powrotnego do poziomu umożliwiającego jego ponowne wykorzystanie. Jednak z punktu ekonomicznego zasadne wydaje się być stosowanie tylko układu nanofiltracja (NF) z odwróconą osmozą (RO). Ponadto niezbędne jest wstępne oczyszczanie płynu powrotnego polegające na usunięciu zawiesiny i substancji organicznych do poziomu, który umożliwi jego odsolenie w procesach NF i RO. Zgodnie ze strategią energetyczną Polski konieczne staje się inwestowanie w nowe źródła energii, takie jak energia z biomasy, energia wiatrowa i energia wodna, a także poszukiwanie nowych źródeł energii, zgodnie z polityką dywersyfikacji energii, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego Kraju. Jednym z dostępnych i najczystszych źródeł energii jest gaz ziemny. Spalanie gazu ziemnego nie emituje tak znacznych ilości niebezpiecznych odpadów, w tym cząstek stałych. Postęp technologii wydobycia i obniżenie jej kosztów spowodowały możliwość sięgnięcia po nowe, pomijane do tej pory zasoby gazu ziemnego, w tym głównie gazu występującego w formacjach skał łupkowych. Gaz z łupków to jeden z trzech rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią[...]

 Strona 1