Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Adam Zbigniew Pawłowski"

Nagrody Ministra Infrastruktury 2008 wręczone

Czytaj za darmo! »

Wgrudniu 2008 r. minister infrastruktury nagrodził autorów najwybitniejszych prac z dziedziny architektury, budownictwa oraz planowania przestrzennego i urbanistyki. Podczas uroczystości, która odbyła się w Domu Technika NOT w Warszawie, nagrody w imieniu ministra infrastruktury wręczali: podsekretarze stanu Olgierd Dziekoński i Piotr Styczeń oraz przewodniczący Komisji Nagród - prof. dr hab. inż. Adam Z. Pawłowski. Była to już pięćdziesiąta trzecia edycja konkursu na te najważniejsze resortowe nagrody dla twórców wybitnych prac. Ze zgłoszonych 41 wniosków przyznano 14 nagród, w tym 3 pierwszego, 4 drugiego oraz 7 trzeciego stopnia. Dominowały nagrody z dziedziny architektury i budownictwa, których przyznano 8, w tymwszystkie nagrody pierwszego stopnia. Projekty: Centrum Nauk[...]

Rozwój przekryć dużych rozpiętości


  Przekrycia dużych rozpiętości stosowane są przede wszystkimw obiektach sportowych - halach i stadionach. Obok konstrukcji stałych zwiększa się zapotrzebowanie na przekrycia częściowo mobilne. Dotyczy to szczególnie stadionów, które stają się obiektami wielofunkcyjnymi. Powodem jest zarówno konieczność poprawy relacji ekonomicznych, jak również zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat nastąpił zadziwiający zwrot w kształtowaniu konstrukcji przekryć dużych rozpiętości oraz w doborze tworzywa konstrukcyjnego. Już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. przeszły do historii przekrycia oparte na betonie. Piękne pożegnanie nastąpiło w wyniku realizacji Centrum Nowych Technologii i Przemysłu (CNIT) zbudowanego na terenie paryskiej dzielnicy Defense pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. (rysunek 1, fotografia 1). Trójkątne równoboczne "sklepienie" żelbetowe o boku 218,0 m oparte jedynie na trzech podporach stanowi ciągle największe osiągnięcie światowe. Kształt dwupowierzchniowy i dwukrzywiznowy z poprzecznymi i podłużnymi usztywnieniami łupiny zdecydował o sztywności konstrukcji. Przekrycie podzielono na trzy jednakowe segmenty połączone za pomocą trzech usytuowanych pod kątem 120° pionowych przepon. Konstrukcję należy uznać za czołowe, światowe rozwiązanie przekrycia żelbetowego, zapewne o największej osiągniętej rozpiętości. Autorzy projektu architekci R. Camelot, Jean de Mailly i Bernard Zehrfuss oraz konstruktor Nicolas Esquillan uplasowali się na czołowymmiejscu w historii przekryć żelbetowych dużych rozpiętości. Dołączyli do takich wielkich twórców tych przekryć, jak Pier Luigi Nervi, Felix Candela czy Eduardo Torroja. Wlatach pięćdziesiątych XX w. nastąpiły gwałtowne zmiany w rozwoju przekryć dużych rozpiętości. Zwiększyło się zapotrzebowanie na przekrycia stadionów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się powstające dachy mobilne, które uniezależniały funk[...]

Prefabrykowane stropy sprężone w budownictwie mieszkaniowym

Czytaj za darmo! »

Najważniejsze przesłanki decydujące obecnie o rozwoju kanałowych stropów sprężonych i uwzględniane w nowych rozwiązaniach to: - łatwość pokonywania większych rozpiętości, w porównaniu ze stropami żelbetowymi; - masowa produkcja prefabrykatów z zastosowaniem bardzo ekonomicznej, oryginalnej metody produkcji na długich torach, po czym ich cięcie na wymaganą długość; - zastosowanie beton[...]

Wysokie budynki hotelowe i mieszkalne

Czytaj za darmo! »

Zmiany przestrzeni dużychmiast przebiegają na świecie w sposób gwałtowny. Miasta rosną w górę, przybywa wieżowców zmieniających ich formę i funkcję. Idee budowy wieżowców tworzone przed laty w Chicago czy Nowym Jorku prowadziły do konkurencji między tymi miastami w kształtowaniu zabudowy wysokiej. Z czasem zostały one przeniesione z niebywałymi sukcesami doAzji. Początkowo w Hongkongu, [...]

Monolityczne stropy kablobetonowe

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach na świecie notuje się intensywny rozwój betonu sprężonego. Wpływa na to wiele czynników technicznych i ekonomicznych, a szczególnie: - rozwój technologii betonu powodujący wzrost jego wytrzymałości; - konieczność zwiększenia rozpiętości konstrukcji szczególnie w budownictwie użyteczności publicznej oraz mieszkaniowym; - możliwość zmniejszenia grubości stropów w związ[...]

Ściany osłonowe osłonowe

Czytaj za darmo! »

Znaczny wzrost wysokości budynków komplikuje rozwiązania ścian osłonowych. W budynkach wysokich, tzn. o wysokości powyżej 100,0 m, narastają problemy obciążeń i zachowania parametrów użytkowych ścian osłonowych. Najważniejsze z tych problemów to: - gwałtownie zwiększające się siły parcia oraz ssania wiatru; - wpływ przemieszczeń poziomych wieżowców na ich obudowę; - szczelność ścian pr[...]

Wpływ idei proekologicznych na nowe generacje wieżowców

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach pojawił się w architekturze wieżowców nurt polegający na poszukiwaniu nowych, tolerowanych przez konstrukcję, form wzbogacających ideę budynków inteligentnych oraz "współpracujących z klimatem", które zostały nazwane budynkami proekologicznymi. Wieżowce sąmiejscem aplikacji najnowszych rozwiązań technicznych. Sprawdzone w ekstremalnych warunkach ściany osłonowe, instalacje czy elementy komunikacji pionowej są z powodzeniemprzenoszone do zabudowy niskiej. Nowe rozwiązania stosowane w budynkach wysokich to: ● systemy zapewniające komfort wewnętrzny (wentylacja, klimatyzacja, sterowanie ogrzewaniem), skoordynowane z systemami pogodowymi; ● systemy sterowania oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od obecności osób w pomieszczen[...]

Modernizacja dachu Muzeum Narodowego w Warszawie


  33 Historia Muzeum Narodowego położonego przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie zaczęła się w 1926 r., kiedy opublikowano rozstrzygnięty "konkurs ograniczony …" na jego projekt. Do konkursu stanęły ówczesne sławy polskiej architektury: Czesław Przybylski, Tadeusz Tołwiński i Zdzisław Mączeński. Zwyciężył projekt profesora Politechniki Warszawskiej Tadeusza Tołwińskiego. Podstawowe kształty rzutu i przekrojów budynku z projektu konkursowego zachowano w projekcie budowlanym, zrealizowanym przed drugą wojną światową. Dwui trzykondygnacyjna zabudowa dwutraktowa ze spadzistymi dachami tworzy rzut o kształcie grzebienia z wycofaną, równoległą doAlei Jerozolimskich, częścią główną oraz czterema skrzydłami prostopadłymi do ulicy (rysunek 1). Zabudowa czterech części budynku prostopadłych do Alei Jerozolimskich tworzy trzy wnętrza; "otwarte podwórza" jak nazywał je Autor, z których każde miało inne zadanie ekspozycyjne. Wyjątkowaprzejrzystośćplanuiodsunięcieczęścigłównej od ruchliwej arteriimiejskiej zwiększyłowalorymuzeum.Projekt konkursowy zakładał zabudowę o kubaturze ok. 110 tys.m3 oraz powierzchnię użytkową ok. 18,3 tys.m2.Autor, wybitny naukowiec w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, przygotował świetny projekt architektoniczny. Stan techniczny dachu przed modernizacją Prace nad modernizacją gmachu muzeum rozpoczęto w 1997 r. badaniami stanu technicznego konstrukcji żelbetowych stropów strychowych, drewnianej konstrukcji dachu, a także stanu technicznego świetlików. Zbadano stan instalacji grzewczych, izolacji termicznej, zabezpieczeń przeciwogniowych oraz spełnienia wymagań stawianych powierzchniom ekspozycyjnym. Ekspertyza posłużyła do przebudowy dachu ze świetlikami pod kątem jego pełnej modernizacji przy rygorystycznym zachowaniu zasad przebudowy budynków zabytkowych, do jakich należy Muzeum Narodowe. W ekspertyzie przeprowadzono badania nieniszczące konstrukcji żelbetowej oraz analizę nośności że[...]

 Strona 1  Następna strona »