Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"D.N. CHIKISHEV"

Asymmetric rolling: Theory and Technology


  In the work, the results of application of asymmetrical rolling process of plates in Mill 5000 OSJC “Magnitogorsk Iron and Steel Works" was presented. The asymmetrical process of rolling was used to get the semi products with 40÷220 mm thickness, 4300 mm width, 5000 mm length and variable bend radius (1850÷5000 mm) for manufacturing the housing of chemical and metallurgical devices. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wprowadzeniem asymetrycznego walcowania blach grubych i płyt w Hucie Stali w Magnitogorsku w walcowni 5000. Asymetryczny proces walcowania zastosowano do wytwarzania półwyrobów o grubości 40÷220 mm, szerokości do 4300 mm i długości 5000 mm, ze zmiennym promieniem wygięcia (1850÷5000 mm), przeznaczonych na obudowy urządzeń metalurgicznych i chemicznych. Key words: asymmetric rolling, plate bending, asymmetric model of deformation, combined process of rolling and bending Słowa kluczowe: asymetryczne walcowanie, wyginanie pasma, model asymetrycznego odkształcenia, połączony proces walcowania i wyginania Fig. 1. Scheme of deformation zone and its loads in asymmetric rolling where Rys. 1. Schemat strefy odkształcenia i sił występujących w kotlinie podczas asymetrycznego walcowania φj, γj, αj - a variable angular coordinate, neutral angle, gripping angle in the upper (j = 1) and lower (j=2) rolls correspondently; βi - an angle of inlet (i = 0) and outlet (i = 1) of the sheet out of the deformation zone; POTj(φj), POΠj(φj), - distribution of normal contact stresses in lagging and outstripping areas; τOTj(φj), τOΠj(φj), - distribution of shearing contact stresses in the same areas; qij - specific rear and front (i = 1) stresses on the upper (j = 1) and lower (j = 2) surfaces of the sheet in their linear distribution through thickness. S. 359 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 The use of balance in the entire deformation zone together with contact loads and tensions o[...]

 Strona 1