Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ILONA MIRSKA"

Barwne ciecze jonowe z kationem pochodzenia naturalnego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono syntezy oraz określono najlepszą metodę oczyszczania nowych związków należących do grupy cieczy jonowych. Zastosowane w reakcjach prekursory zostały pozyskane z surowców naturalnych, jakimi były ziarna soi, owoce kokosa oraz łój zwierzęcy. W celu scharakteryzowania podstawowych właściwości syntezowanych soli, zbadano ich czystość metodą miareczkowania dwufazowego, określono powinowactwo względem rozpuszczalników organicznych oraz zbadano stabilność termiczną (TG) i przeprowadzono analizę przemian fazowych (DSC). Określono również wpływ otrzymanych związków na stałocieplne zwierzęta lądowe, wykonując badania dermatologiczne na królikach albinotycznych. Ponadto określono aktywność przeciwdrobnoustrojową nowych związków metodą seryjnych rozcieńczeń. W badaniach wyznaczono wartości MIC (minimum inhibitory concentration) oraz MBC (minimum bactericidal concentration) wzorcowych szczepów bakterii i grzybów. Na2 eosinate, erythrosine and fluorescein Na were converted with Me3RNCl (R = coconut-, C12H25-, tallow- or soya-) ammonium salts in H2O at 80°C for 30 min to resp. ammonium 6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthenyl-9-benzoates (yield 70-90%). The ionic liqs. produced were analyzed for chem. structure (NMR), purity, color, thermal stability, decompn. with O3 and UV irradn., biolog. activity against bacteria (rods and cocci) and fungi as well as for interaction towards higher mammals. The products were stable up to 265-317°C, showed microbicide activity and were inert against warm-blooded animals. The products were recommended for dying polymers and greases as well as wood and cellulose protection. W latach dziewięćdziesiątych XX w. nastąpił przełom w badaniach nad cieczami jonowymi. Zaczęto syntezować nowe związki o dotychczas niespotykanych właściwościach i potencjalnych zastosowaniach. Na podstawie ewolucji syntezy cieczy jonowych, można podzielić je na trzy generacje. Pierwsza generacja dotyczy soli mających unikato[...]

 Strona 1