Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Gliniecki"

BGK przyznaje coraz więcej premii termomodernizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Fundusz Termomodernizacji powołany został ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termodernizacyjnych, przyjętą w grudniu 1998 r. Jego celem jest pomoc finansowa państwa inwestorom realizującym przedsięwzięcia umożliwiające zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w zamieszkiwanych budynkach. Z Funduszu Termomodernizacji można uzyskać premie w postaci umorzenia 25% kredytu zaciągniętego na prz[...]

 Strona 1