Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michal Cehlar"

Asbestos exposure and minimization of risks at its disposal by applying the principles of logistics Narażenie na działanie azbestu i minimalizacja ryzyka związanego z usuwaniem azbestu poprzez wykorzystanie zasad logistyki DOI:10.15199/62.2016.5.13


  Pojęciem azbest określa się grupę naturalnych materiałów włóknistych o dużej wytrzymałości cieplnej, dobrych właściwościach elektroizolacyjnych oraz odporności chemicznej. Z tych względów azbest był w przeszłości szeroko stosowany w przemyśle chemicznym i maszynowym, górnictwie i hutnictwie jako składnik wielu produktów oraz jako element wyposażenia technicznego i technologicznego. Azbest stosowany w budownictwie jest także przyczyną schorzeń. W przeszłości był on powszechnie stosowany w budynkach administracyjnych, szkołach i szpitalach jako materiał ognioodporny. Usuwanie zagrożenia azbestowego jest czołowym zadaniem dla wielu przedsiębiorstw na Słowacji, w Polsce i w całej Europie. W pracy dokonano oceny możliwości zmniejszenia zagrożeń, związanych z oddziaływaniem azbestu w czasie jego usuwania.A review, with 8 refs., of methods and procedures used for removal of asbestos-contg. wastes (vitrification, encapsulation, solidification) at min. risk related to exposure to asbestos during its disposal. Despite the fact that environmental problems know no borders, within the article it will not deal with global ecological problems that are typical for chemical production but only with a very small part of the problems. The link between asbestos and the risk of diseases can be compared to a similar effect with the impact of the usage of gunpowder. The article focuses on the issue of minimizing the risks related to exposure to asbestos at its disposal and using the principles of logistics in this area. Clean air is an essential component of the environment. As the clean air we consider one in which the amount of pollutants does not exceed the limit values set by the research. Clean air does not result in any unpleasant or harmful effects on plants, animals and people either in short or long term. Anthropogenic air pollution consists of 5,000 kinds of chemicals out of which over 500 are included in the International Register of [...]

 Strona 1