Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcelina Osińska"

Znaczenie ekologicznych warzyw i owoców w profilaktyce i leczeniu chorób chronicznych DOI:10.15199/64.2018.2.1


  Sześćdziesiąt lat temu rolnictwo nie powodowało degradacji środowiska, z wyjątkiem sytuacji skrajnych, np. uprawy płużnej silnie nachylonych stoków. Rolnictwo stało się jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń, gdy wprowadzono na szeroką skalę syntetyczne nawozy i środki ochrony roślin. Również nawozy organiczne, obornik i gnojowica pochodzące z intensywnego chowu zwierząt, mogą stanowić źródło zanieczyszczenia środowiska, szczególnie wód, gdy są niewłaściwie stosowane i przechowywane. W ciągu ostatnich 45 lat nastąpił dwukrotny wzrost globalnej produkcji żywności, a jednocześnie 5-7-krotny wzrost nawożenia NPK w wyniku 2-3-krotnego zmniejszenia efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny. Oznacza to, że obecnie do wyprodukowania 1 kg żywności potrzeba 2-3-krotnie więcej NPK niż 45 lat temu [5]. Ubocznym skutkiem stosowania nawozów syntetycznych jest degradacja gleby i eutrofizacja wód. Natomiast ubocznym efektem stosowania pestycydów jest pozostawanie ich w glebie i roślinach, co nie jest obojętne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nadmierne stosowanie nawozów syntetycznych poprzez degradację gleby zubaża ją w wiele mikroelementów i taka gleba nie zapewnia roślinom tych cennych składników. Dlatego zawartość ważnych dla zdrowia człowieka mikroelementów i innych składników bioaktywnych jest drastycznie mała w żywności z rolnictwa intensywnego [15]. Ponad wszelką wątpliwość dowiedziono, że główną przyczyną wielu chorób chronicznych, takich jak: choroby serca, cukrzyca, rak, osteoporoza i inne, jest długotrwały niedobór mikroelementów i innych niezbędnych składników odżywczych [12]. Żywność jest uboga w mikroelementy. Analizy zawartości składników mineralnych i witamin w świeżych owocach i warzywach przeprowadzone w USA i Wielkiej Brytanii wskazują na znaczny ich spadek w ciągu ostatnich 60 lat; szczególnie dotyczy on wapnia, magnezu, żelaza oraz witamin takich, jak: kwas foliowy, B6 i C. Przyczyną takiego spadku ważnych[...]

Chmiel ekologiczny - najlepszy surowiec do produkcji piwa DOI:10.15199/64.2018.4.5


  Chmiel wykorzystywany jest głównie w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym. Właściwości lecznicze tej rośliny są znane od wieków. Związki decydujące o atrakcyjności tego gatunku gromadzą się w kwiatostanach żeńskich zwanych potocznie szyszkami. Chmiel ma działanie uspokajające, hamujące nadmierną pobudliwość, a dzięki zawartości polifenoli chroni przed chorobami chronicznymi, takimi jak: nowotwory, cukrzyca, choroby serca i inne. Większość polifenoli chmielu to flawanole typu tanin. Kilka polifenoli jest unikalnych, tzn. występują prawie wyłącznie w chmielu, jak np. ksantohumol, który jest chalkonem. Jako jeden z najefektywniejszych związków bioaktywnych w chmielu reprezentuje on 82-89% całkowitej zawartości wszystkich prenylowanych flawonoidów identyfikowanych w różnych odmianach chmielu europejskiego [1]. Flawonoidy, w tym chalkony, hamują proliferację komórek i wzrost guzów nowotworowych. Ksantohumol hamuje proliferację komórek in vitro, m.in. w przypadku raka sutka, jelit oraz jajnika [2]. Potwierdzone prozdrowotne działanie na organizm człowieka związków zawartych w chmielu klasyfikuje je jako pożądane w diecie bioaktywne składniki żywności. Dlatego ostatnio chmiel wykorzystywany jest do produkcji nutraceutyków oraz żywności i napojów funkcjonalnych. Do piwa produkowanego w dużych browarach dodaje się przede wszystkim ekstrakt chmielowy CO2, który jest znacząco zubożony o substancje biologicznie aktywne. Podczas produkcji ekstraktu związki te pozostają w poprodukcyjnych odpadach chmielowych, które są przez to cennym źródłem tych substancji, jak np. ksantohumolu. Dlatego najwartościowsze piwo jest produkowane wtedy, gdy podczas jego wytwarzania stosuje się chmiel w postaci wysuszonych szyszek lub granulatu. A szczególnie wartościowe piwo uzyskiwane jest z produktów ekologicznych bogatych w związki bioaktywne oraz pozbawionych syntetycznych dodatków i pozostałości pestycydów. Doświadczenia przeprowadzone na małych zwierzętach [...]

 Strona 1