Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agata Bieńczak"

Przepływ cieczy spożywczej przez pompę zębatą DOI:10.15199/65.2017.5.3


  W pracy przedstawiono wizualizacje przepływu cieczy spożywczej przez pompę zębatą. Badania przeprowadzono na opracowanym stanowisku badawczym do jakościowej oceny zjawisk zachodzących w trakcie pracy pompy zębatej. Obiektem badań była pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym o nominalnej wydajności 2,5 m3·h-1. Do badań wykorzystano syrop glukozowy o lepkości 15 Pa·s o temp. 22°C, z dodatkiem heksagonalnych cząstek folii poliestrowej. W trakcie przepływu zaobserwowano zjawiska tworzenia się wirów w przestrzeni międzyzębnej oraz zawirowań w momencie zazębienia się kół zębatych. Ponadto występowało zjawisko niewypełniania się przestrzeni międzyzębnych, które wpływa na spadek sprawności objętościowej pompy.w Poznaniu w Zespole Badań i Rozwoju Maszyn i Urządzeń Spożywczych. W ramach badań przeanalizowano prace pompy zębatej, która w przemyśle wykorzystywana jest m.in. do tłoczenia płynnej czekolady. Celem pracy była obserwacja zjawisk, które zachodzą w badanej pompie podczas rzeczywistego przepływu cieczy spożywczej o lepkości 15 Pa·s. Przeprowadzone badania wizualizacyjne miały w sposób jakościowy wskazać zjawiska, jakie zachodzą w trakcie pracy pompy zębatej. STANOWISKO DOŚWIADCZALNE i metodyka badań W celu przeprowadzenia badań wizualizacyjnych opracowano stanowisko badawcze. Ze względu na przeznaczenie stanowiska do wizualizacji, zostało ono zbudowane z elementów przeźroczystych (rysunek 1), w tym pompy (1) z przeźroczystą pokrywą, przewodów ssawnych i tłocznych (2) oraz zbiornika na przetłaczaną ciecz (3), który znajdował się powyżej badanej pompy. Ponadto stanowisko wyposażone było w aparaturę pomiarową do wizualizacji, którą stanowiła kamera (4) do rejestracji obra[...]

Parametry reologiczne cieczy modelowych wykorzystywanych do opracowania charakterystyk pomp zębatych DOI:10.15199/62.2018.5.2


  W instalacjach technologicznych przemysłu spożywczego transportowane są zarówno ciecze newtonowskie, jak i nienewtonowskie1- 3). Z punktu widzenia procesów produkcyjnych, w których transportowane są płyny nienewtonowskie istotne jest najczęściej zachowanie warunków laminarnych przepływu, co zapobiega zmianie właściwości cieczy w czasie przepływu1). Dlatego też rodzaj pompy dobierany jest do konkretnego produktu o odpowiednich właściwościach reologicznych2, 3). W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych prowadzone były badania pomp zębatych, które miały na celu opracowanie ich charakterystyk przepływowych. Charakterystyki te powinny przedstawiać m.in. zależność objętościowego natężenia przepływu cieczy od prędkości obrotowej pompy4) oraz powinny być uzależnione od właściwości reologicznych pompowanej cieczy. Na rysunku przedstawiono wirtualny model stanowiska badawczego do badań pomp zębatych. Ze zbiornika (1) ciecz o określonych parametrach przepływa przez badaną pompę (2) oraz przez przepływomierz (3) a następnie wraca do zbiornika. Szczegółowy Fig. The virtual model of test stand; 1 - tank, 2 - gear pump, 3 - flowmeter Rys. Wirtualny model stanowiska badawczego; 1 - zbiornik, 2 - pompa zębata, 3 - przepływomierz 97/5(2018) 675 Table 1. Estimated values of shear rate for different rotational speeds of the pump Tabela 1. Oszacowane wartości szybkości ścinania przy różnych prędkościach obrotowych pompy Prędkość obrotowa, 1/s Objętośc[...]

Wpływ procesu produkcyjnego na jakość dżemu truskawkowego DOI:10.15199/62.2018.5.1


  Warzywa i owoce ze względu na zawartość cennych składników pokarmowych, takich jak witaminy, związki mineralne, polifenole, błonnik pokarmowy, glukozę, fruktozę i inne, leżą u podstawy piramidy żywieniowej1). W Polsce problemem utrzymania wysokiego spożycia warzyw i owoców równomiernie przez cały rok są wahania sezonowe. Najkorzystniejsze dla zdrowia jest spożywanie ich w postaci świeżej, surowej, jednak znaczna ich część jest przetwarzana i utrwalana. Alternatywą dla świeżych warzyw i owoców w sezonie jesienno-zimowym jest stale powiększający się asortyment konserw i przetworów, takich jak marynaty, mrożonki, konserwy sterylizowane, koncentraty, marmolady, powidła, konfitury lub dżemy2). Według Euromonitor, w 2016 r. Polacy wydali na dżemy i konfitury 361,7 mln zł3). Wśród dominujących są takie warianty smakowe jak brzoskwinia, wiśnia, czarna porzeczka, malina, śliwka, owoce leśne, jagoda, pomarańcza i gruszka. Najbardziej popularnym wśród konsumentów jest dżem truskawkowy. Polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani produktami prozdrowotnymi, zawierającymi naturalne składniki oraz dużą ilość owoców. W procesie przetwórstwa następują straty dużej części składników odżywczych i bioaktywnych, głównie podczas pasteryzacji czy sterylizacji produktów. W produkcji przetworów owocowo-warzywnych, jednym z najważniejszych etapów jest proces obróbki termicznej związany z zagęszczaniem wsadu. Stąd też istotnym zadaniem dla producentów maszyn spożywczych jest opracowanie nowych, bardziej funkcjonalnych urządzeń. Nowością na rynku jest opracowany uniwersalny aparat wyparny z możliwością odzysku aromatu zawartego w skroplinach, który może stanowić naturalną alternatywę dla syntetycznych związków zapachowych. Ponadto, zastosowanie w procesie technologicznym skroplin jako zamiennika wody i zarazem nośnika Agata Bieńczaka,*, Joanna Markowskab, Elżbieta Polakb, Krzysztof Bieńczakc, Zuzanna Sydowc, Liliana Rak-Urbaniakd 97/5(2018) 669 [...]

Skropliny z procesu produkcji dżemu truskawkowego jako źródło związków aromatycznych DOI:10.15199/62.2017.10.17


  Bardzo ważnym etapem w produkcji przetworów owocowo- -warzywnych jest proces gotowania i zagęszczania wykonywany w aparatach próżniowych. Producenci urządzeń oferują techniczne rozwiązania optymalizujące proces produkcji, wykorzystując wyniki analiz numerycznych przepływu opracowanych mieszadeł zapewniających ujednolicenie wsadu oraz dobry przepływ ciepła1). Pozwala to na skrócenie czasu zagęszczania wsadu oraz znacząco ogranicza jego przypalanie. Innowacyjnym rozwiązaniem w tej grupie urządzeń jest aparat próżniowy z możliwością poboru skroplonych oparów poprodukcyjnych zawierających związki aromatyczne. Skropliny powstałe przy produkcji wyrobów owocowo- -warzywnych, w zależności od rodzaju surowca mają odmienny skład, a związki lotne w nich obecne charakteryzują się różną lotnością, rozpuszczalnością i polarnością. Dla zachowania czystości mikrobiologicznej i trwałości skroplin istotne znaczenie mają warunki, w jakich się je otrzymuje i przechowuje. Powinny być bezpośrednio lub możliwie szybko zagospodarowane. Ponadto powinny być przechowywane w chłodnym i ciemnym miejscu oraz w pojemnikach z obojętnego i nieprzepuszczającego światła materiału, chroniącego przed utlenianiem składników. Dla przykładu, roztwory wodne towarzyszące produkcji olejków eterycznych, hydrolaty, mają przeważnie trwałość od 6 miesięcy do 1 roku. W warunkach przemysłowych hydrolaty stosuje się zamiast wody, jako surowiec w produkcji kosmetyków oraz jako dodatek kulinarny do zup, lodów lub napojów. Podobne zastosowanie mogłyby znaleźć skropliny z produkcji przetworów owocowo-warzywnych. Przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania truskawek (Fragaria × ananassa), które są wysoce cenionym owocem ze względu na ich smak i wartość odżywczą. Zależności między związkami odpowiadającymi za aromat truskawek a ich odmianami były już przedmiotem licznych badań. Wśród ponad 360 poznanych składników aromatu truskawki głównymi związkami są estry, furanony i alkoh[...]

 Strona 1