Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Maria Joanna Przegalińska"

ZŁOTY JUBILEUSZ Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego

Czytaj za darmo! »

Każdy jubileusz to sytuacja szczególna, w której myślą i pamięcią wracamy wstecz; czas podsumowań i wspomnień, przez które przewija się historia i zasłużeni dla niej ludzie. Redakcyjny kalendarz wskazał nasz szczególny czas: 50 lat służby w wypełnianiu zadań i celów jakie pół wieku temu postawili przed pismem jego twórcy. Nasze czasopismo - mimo różnych etapów ewolucji tematyki i poziomu grafic[...]

O reformie rynku owoców i warzyw i nie tylko

Czytaj za darmo! »

Rozmowa z prof. Andrzejem Babuchowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Odnieśliśmy jako Polska już duży sukces, kiedy Parlament Europejski przyjął z niewielkimi poprawkami rezolucję przygotowaną przez wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego w sprawie rozwiązania sytuacji owoców miękkich w Unii. Ale to jeszcze nie koniec w[...]

Innowacyjność - znaczenie współpracy nauki z przemysłem

Czytaj za darmo! »

Celem przyjętej w marcu 2000 r. przez Radę UE tzw. Strategii Lizbońskiej jest stworzenie w Europie do 2010 r. przeciwwagi gospodarczej wobec ekonomiczno-technologicznej potęgi USA, a więc stworzenie w UE najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej i nowoczesnej gospodarki na świecie. Taka gospodarka musi stawiać na innowacje, które są motorem postępu i rozwoju. W naszym kraju środki na innowacje s[...]

Zapowiedź korzystnych zmian w finansowaniu promocji żywności UE

Czytaj za darmo! »

Od kilku miesięcy przez nasz kraj przetacza się dyskusja nad sprawami promocji polskiej żywności, której walory smakowe i ekologiczne predestynują do większej roli niż odgrywa obecnie w obrocie towarowym z zagranicą. Co prawda wskaźniki ekonomiczne są zadowalające - pokazują od kilku lat systematyczny wzrost jej eksportu, zarówno tonażowy, jak i wartościowy - w ub. roku wartość polskiego eksport[...]

Ważne wydarzenia branżowe i trendy spożycia w roku "kryzysowym" 2009

Czytaj za darmo! »

Zbliża się koniec roku "kryzysowego", który witaliśmy z obawą, ale i z nadzieją, że z Polską kryzys obejdzie się łaskawie. Oceniając sytuację na tle innych branż branża spożywcza kryzys znosi stosunkowo nieźle. Choć w kryzysie najlepiej opłaca się inwestować (mniejsze koszty), decydowały się na to tylko nieliczne firmy (np. Pamapol w Kwidzynie), znakomita większość natomiast tnie mocno koszty, by wejść w nowy rok z jakimś nieźle rokującym bilansem finansowym. Do ważnych branżowych wydarzeń mijającego roku należy zaliczyć powołanie nowej organizacji producentów napojów spirytusowych - Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. O najważniejszych zadaniach tej organizacji i wstępnym podsumowaniu tego roku dla branży dowiecie się Państwo z wywiadu z Leszkiem Wiwałą, prezesem Zarz[...]

20-lecie KUPS - wspaniała przeszłość niech służy równie wspaniałej przyszłości

Czytaj za darmo! »

W tym numerze wiele uwagi poświęcamy jubileuszowi pracy organizacji, która przez 20 lat dokonała w swojej branży kolosalnych zmian i przeobrażeń, uzyskując milowym krokiem poziom i potencjał, dające jej silną pozycję na konkurencyjnym europejskim i światowym rynku. Mamy nadzieję, że historia tej drogi do sukcesu będzie interesująca dla wszystkich… Niewiele organizacji branżowych może bowiem poszczycić się takim dorobkiem, różnorodnością działań i wykorzystaniem szans, jak Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. W maju br. KUPS uroczyście świętuje 20-lecie swej działalności. Organizacja ta została założona z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego ZG SITSpoż. dr. (obecnie prof.) Janusza B. Berdowskiego pod nazwą Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych przy SITSpoż. i w [...]

"Dorobek 20 lat branży sokowniczej w Polsce i perspektywy na przyszłość"


  XVI Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków odbyło się 23 maja, nazajutrz po uroczystości Jubileuszu 20-lecia. Sympozjum objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. W związku z Jubileuszem KUPS XVI Międzynarodowe Sympozjum stało się znakomitym forum do podsumowania dorobku Stowarzyszenia i całej branży sokowniczej oraz do wymiany poglądów nt. perspektyw, wyzwań i problemów rozwoju branży w najbliższych latach. W sympozjach KUPS, które cieszą się od lat największą renomą wśród spotkań branży sokowniczej, bierze udział coraz więcej gości zagranicznych - w tym roku reprezentowali oni 10 krajów. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: Komisji UE - Promocja Artykułów Rolnych, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN), SGF International e.V. (Sure - Global - Fair), Tureckiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (MEYED), Brazylijskiego Stowarzyszenia Ekspertów Owoców Cytrusowych (CitrusBR), a także polskich instytucji naukowych: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jak też znani reprezentanci przemysłu sokowniczego i firm współpracujących z Polski i zagranicy. W Sympozjum uczestniczyło około 220 osób, głównie z przemysłu sokowniczego i jego otoczenia biznesowego, ale także z ośrodków naukowych, świata polityki i mediów. Na program tegorocznego sympozjum złożyło się 20 prezentacji i wykładów, w dwóch blokach tematycznych. I. Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji Prezes Stowarzyszenia KUPS Julian Pawlak po przywitaniu gości przedstawił podsumowanie trendów na rynku soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych w Polsce w latach 1990-2013. W ciągu 20 lat dokonał się burzliwy rozwój tego rynku i ogromny skok w konsumpcji SNN - z poziomu ok. 2,6 l/osobę rocznie do 18,5 l obecnie, tj. do poziomu średniego spożycia SNN w UE. Wpływ na to miało wiele czynników: zmiany w strukturze spożycia w[...]

Nowe otwarcie KIG "Przemysł Rozlewniczy" - bogaty program na 2014 r. Konferencja nt. transportu i logistyki


  Zamek Królewski w Niepołomicach był miejscem ogólnopolskiej konferencji Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy" (8-10 X), która poświęcona była zagadnieniom: transportu, logistyki, gospodarki magazynowej i obrotu paletami. Oprócz konferencji tematycznej odbyły się: posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Izby, wyznaczające kierunki działania, zaproponowane przez nowy Zarząd, na 2014 rok. Konferencja poprzedzona była posiedzeniem Zarządu KIG "PR" (8 IV), na którym wręczono akty nominacyjne nowo wybranym członkom, a także powołano trzy Zespoły Problemowe: ds. Konkurencji, ds. Edukacji oraz ds. Windykacji, które będą zajmować się tymi ważnymi zagadnieniami, zgodnie z przyjętym programem działania Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy" na 2014 r. na zebraniu w Zabierzowie k. Krakowa (27 II). Tematyka prezentacji obejmowała: Palety i zz kontenery Chep Polska - Marcin Wasilewski, Łukasz Króliczek, Monika Milewska, zz Palety kompozytowe i systemy obiegu palet Rm2 - Ewa Groszek, Leon Wojnowski, Chris Gibas, zz Wózki widłowe Emtor - Sebastian Bałos, Adam Starostka. Najważnie[...]

XVII Międzynarodowe Sympozjum KUPS w Krakowie


  Corocznym najważniejszym wydarzeniem branży sokowniczej w Polsce jest międzynarodowe sympozjum, organizowane przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, które w tym roku odbyło się w Krakowie w dniach 14-16 maja. Miejscem obrad był hotel Best Western Premier. Odbyło się ono pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem przewodnim były "Stare zagrożenia, nowe szanse branży sokowniczej". Wśród ponad 210 uczestników byli zarówno reprezentanci przemysłu, ośrodków naukowych, administracji państwowej oraz mediów z Polski, jak i przedstawiciele firm i instytucji z 8 krajów - Austrii, Belgii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji oraz Turcji. Formuła Sympozjum obejmowała zarówno prelekcje naukowców z polskich ośrodków naukowych: IERiGŻ - PIB, IŻŻ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przedstawicieli MRiRW, krajowego przemysłu, prezentacje zagraniczne - AIJN oraz Rosyjskiego Stowarzyszenia Producentów Soków, warsztaty AIJN, jak i trzy panele dyskusyjne na ważne tematy branży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Prezes KUPS Julian Pawlak otwierając Sympozjum wyraził nadzieję, że doroczne spotkanie pozwoli przedyskutować najważniejsze problemy branży oraz wskazać możliwe kierunki dalszego rozwoju. Podsumowując 10-lecie obecności Polski w UE z punktu widzenia branży stwierdził, że sokownictwo nie tylko obroniło swe pozycje, ale nawet dokonało zwiększenia ekspansji na rynek wewnętrzny Unii, a zwłaszcza regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obroniliśmy skutecznie pierwszą pozycję Polski w UE jako producenta i eksportera ZSJ. Uczestnicy wysłuchali 13 wystąpień podzielonych na trzy bloki tematyczne. I. Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji Analizę rynku zagęszczonych soków owocowych w Polsce i na świecie przestawiła dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie. Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce szacowana jest w sezonie 2013/2[...]

 Strona 1  Następna strona »