Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Świt-Popławska"

Optimalization of the hydrophobic phase composition for improving the operational properties of two-phase liquids used for removing make-up Optymalizacja składu fazy hydrofobowej w celu poprawy użytkowych właściwości dwufazowych płynów do demakijażu DOI:10.15199/62.2015.11.6


  Aq. soln. of NaCl, Na4 versenate, a dye and a preservative were mixed with cyclopentasiloxane or/and isohexadecane to 2-phase fluids studied for their dispersion stability and ability to distribution on the skin, absorption in epiderma, formation of sticky and oily films on the skin and smoothing the skin as well as for efficiency of removing the makeup from the skin by a sensoric method. The phase sepn. rate and absorption ability of the fluid decreased while the ability of film formation increased with the increasing content of isohexadecane. Przeanalizowano wpływ składu fazy hydrofobowej na właściwości użytkowe dwufazowych płynów do demakijażu. Opracowano i przygotowano pięć modelowych preparatów, różniących się zawartością dwóch składników hydrofobowych (izoheksadekan i silikon cykliczny). Produkty poddano badaniom użytkowym i testom sensorycznym. Stwierdzono, że wysoka zawartość izoheksadekanu powoduje znaczące skrócenie czasu rozwarstwiania się preparatów (po intensywnym wymieszaniu) oraz pogorszenie właściwości sensorycznych. Od kilku lat na rynku można zaobserwować rosnące zainteresowanie dwufazowymi preparatami do demakijażu. Są to produkty bazujące głównie na rozpuszczalnikach hydrofobowych i hydrofilowych. Niezwykle interesującym podejściem zastosowanym w tego typu produktach jest brak w ich składzie surfaktantów (emulgatorów), służących głównie do uzyskania dyspersji o odpowiedniej stabilności. W takich przypadkach, dla preparatu składającego się z wyraźnie rozdzielonych faz hydrofobowej i hydrofilowej, istnieje konieczność odpowiedniego wymieszania bezpośrednio przed aplikacją. Celem takiego działania jest ujednorodnienie produktu (wytworzenie emulsji) i zapewnienie w ten sposób stałego składu, w każdej porcji aplikowanego kosmetyku. Jednakże, od powstającego układu nie jest wymagana bardzo duża stabilność. Mieszanina powinna być jednorodna tylko przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Konsument aplikuje w[...]

 Strona 1