Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ŻAK"

Charakterystyka energetyczna budynku handlowego z zastosowaniem różnych sposobów odzyskiwania ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wykonano charakterystykę energetyczną budynku handlowego na podstawie wymagań zawartych w Dyrektywie 2009/91/WE dla stanu istniejącego oraz porównano je z dwoma wariantami oszczędności z zastosowaniem odzysku ciepła. Pierwszy z nich, to rozwiązanie z zastosowaniem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła wyposażonym w wymiennik ciepła obrotowy, drugie natomiast to system wentylacji z odzyskiem ciepła wyposażonym w wymiennik ciepła krzyżowy o większej sprawności od istniejącego.1. Wstęp Rosnąca konsumpcja nieodnawialnych paliw kopalnych powoduje problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, głównie z uwagi na emisję dwutlenku węgla i towarzyszących zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w globalnym zużyciu energii około 30% potrzeb energetycznych związanych jest z przemysłem, około 30% z transportem oraz aż 40% przypada na potrzeby komunalno - bytowe. Bardzo wysokie zużycie energii w tym sektorze związane jest z potrzebami ludzkimi, w tym z dostarczeniem energii na cele grzewcze lub chłodnicze w zależności od lokalnych warunków klimatycznych. Troska o środowisko naturalne i wskazanie potrzeby ograniczenia zużycia energii w sektorze budowlanym znalazły odzwierciedlenie w zapisach Dyrektywy 91/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku. Na mocy dyrektywy wprowadza się konieczność sporządzania charakterystyk energetycznych budynku oraz wdrożenie systemów kontroli kotłów a także instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Działania te mają na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa europejskiego w zakresie wpływu nadmiernego zużycia energii na stan środowiska naturalnego oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii na skutek przemyślanych działań inwestycyjnych służących racjonalnemu wykorzystaniu paliw kopalnych. Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować, jako stosunek ilości energii zużytej do zasp[...]

 Strona 1