Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Słojewska"

OPRACOWANIE SZEŚCIOWROTNIKA W TECHNOLOGII LTCC NA FALE MILIMETROWE DOI:10.15199/59.2019.6.67


  Wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na bezprzewodowy dostęp do internetu, a także rozwojem Internetu rzeczy (ang. IoT - Internet of Things) gwałtownie wzrasta popyt na usługi radiokomunikacyjne, co przekłada się na większą zajętość pasm częstotliwości. Z tego względu coraz częściej wykorzystuje się wyższe zakresy częstotliwości znane jako pasmo milimetrowe. Jednym z niższych zakresów milimetrowych jest pasmo ISM 24 GHz (ang. Industrial, Scientific, Medical). Rozciąga się ono w przedziale 24 GHz - 24,25 GHz. Dzięki temu, że jest to pasmo nielicencjonowane, można je wykorzystywać do wielu różnych zastosowań, takich jak radary bliskiego zasięgu czy systemy radiokomunikacyjne. Szersze dostępne pasmo pozwala uzyskać większe przepływności transmisji. Podczas opracowywania układów na tak wysokie częstotliwości trzeba mieć na uwadze problemy, które występują w tym zakresie. Dla wyższych częstotliwości maleje długość fali, przez co wzrastają wymagania na dokładność wykonania. Wymagana dokładność może wynosić nawet kilkanaście mikrometrów. Z tego samego względu ważne są też stabilności temperaturowa i mechaniczna, ponieważ każda zmiana kształtu układu ma większy wpływ niż na niższych częstotliwościach, gdyż zaczyna być porównywalna z długością fali. Dla wyższych częstotliwości zastosowanie tradycyjnych podłoży staje się niemożliwe. Powszechnie stosowany laminat FR-4 na wyższych częstotliwościach charakteryzuje się wysoką wartością tangensa kąta stratności. Z tego względu konieczne jest stosowanie specjalnych laminatów mikrofalowych. Trzeba też jednak wziąć pod uwagę, że na wyższych częstotliwościach grubości podłoża są małe, co sprawia, że układy wymagają dodatkowego usztywnienia. Jedną z technologii, która pozwala na tworzenie układów na wyższe częstotliwości jest technologia LTCC (ang. Low Temperature Cofired Ceramic) po[...]

 Strona 1