Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ługowski"

Coefficient of Variation in Time and Spatial EMF Measurements Near Transmitting Stations

Czytaj za darmo! »

The knowledge of the level and behavior of the EMF around transmitting/base stations is very important for the human protection against non-ionizing radiation and proper assessment of the compliance with environmental protection regulations [1, 2]. Depending on the modulation scheme, transmitting equipment (mainly radiation patterns of the transmitting antennas) and distance to the POI, the EMF may vary in time and in space. In this paper the results of the EMF measurements in the areas around typical transmitting/base stations, operating on many frequencies are presented. The measurements have been done at nine different POI (for spatial variation) and four POI (for time variation) and for different types of signals: FM, VHF TV, UHF TV, GSM900 GSM1800 and WCDMA/3G (UMTS). The coefficient of variation (CoV) has been used for the characterization of the EMF behavior. Measurement of Time Variation A. Measurement description Four categories of the types of signals have been considered. The FM signal (that is expected to produce EMF of constant level in time), the analog TV signals (whose level depends on the content of the picture signal), GSM signals (whose level depends on the traffic) and WCDMA/3G signal (whose level depends on the traffic but in different way than that of GSM). All types of signals were present at all nine POI under consideration. A special automatic measurement system has been set up, using analyzer NARDA SRM-3000 with omnidirectional (3-axis) probe BN 3501/01 (75-3000 MHz) and managed by specialized software installed on the laptop. The measurement were done at one minute intervals, for each [...]

ZASTOSOWANIE METOD WG ZALECEŃ ITU-R P. 528 i P.1546 DO PREDYKCJI NATĘŻENIA POLA DLA SŁUŻB LOTNICZYCH DOI:10.15199/59.2015.4.63


  W referacie porównano wyniki pomiarów tłumienia propagacyjnego, na trasie z stacji naziemnej do samolotu, z wynikami predykcji przeprowadzonymi zgodnie z zaleceniami ITU-R P.528 i P.1546. W chwili obecnej w ITU-R SG3 trwają prace nad nowym zaleceniem dotyczącym predykcji tłumienia propagacyjnego na trasie stacja naziemna - samolot i dlatego wyniki tego typu pomiarów są bardzo potrzebne do celów walidacji. Dotychczas przeprowadzone pomiary były pomiarami wstępnymi i będą kontynuowane w bieżącym roku. 1. WSTĘP Pomiary tłumienia propagacyjnego na trasie pomiędzy samolotem pomiarowym a naziemną stacją radiokomunikacyjną przeprowadziła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Wyniki pomiarów porównano z wynikami predykcji uzyskanymi metodami według zaleceń ITU-R P.528 [2] i P.1546 [3]. Zalecenie P.528 jest dedykowane do prognozowania tłumienia propagacyjnego na trasie z samolotu na ziemię. Bazuje ono na modelu IF-77, który do dzisiaj jest wykorzystywany do tego celu. Zalecenie P.528 wykorzystuje jednak tylko 5 parametrów (odległość, wysokości anten nadawczej i odbiorczej, procent czasu i częstotliwość) z 23 parametrów obecnych w modelu IF-77. Dodatkowo w modelu ITU-R P.528 nie jest uwzględniany wpływ morfologii terenu w otoczeniu anteny stacji naziemnej, ale jest uwzględniana krzywi[...]

PROPOZYCJA ROZSZERZENIA ZALECENIA ITU-R P.1546 DO CZĘSTOTLIWOŚCI 6 GHZ NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW Z BAZY DANYCH ITU-R DOI:10.15199/59.2017.6.32


  Podczas posiedzeń "ITU-R Study Group 3" (ITU-R SG3) w latach 2013-2016 Niemiecka Federalna Agencja Sieci (BNetzA) przedstawiła wyniki pomiarów propagacyjnych [2, 3 i 4] wykonanych na częstotliwościach 850 MHz, 2,3 GHz, 5,45 GHz i 5,85 GHz w różnych typach terenu: wiejskim, podmiejskim i miejskim (rural, suburban i urban) i warunkach widoczności radiowej (LOS) i braku widoczności radiowej (NLOS). Nadajnik był umieszczony stacjonarnie, a odbiornik znajdował się w ruchu, zainstalowany na pojeździe. Wyniki pomiarów są dostępne w Bazie Danych ITU-R SG3. W referacie wykonano analizę statystyczną różnicy predykcja - pomiar zarówno dla częstotliwości poniżej jak i powyżej 3 GHz, a więc w obecnym zakresie stosowalności Zalecenia ITU-R P.1546 [1] jak i poza nim. 2. WYZNACZANIE MEDIAN Predykcję tłumienia trasy wykonano korzystając z cyfrowej mapy terenu SRTM. Wyniki pomiarów zostały przekształcone do median wyliczonych dla 20 metrowych odcinków tras pomiarowych. Z 680 444 pomiarów indywidualnych wyliczono 6 679 median. Mediany były obliczane średnio z około 400 (w przypadku LOS) i około 26 (NLOS) punktów pomiarowych. Na rys. 1 przedstawio[...]

MODELOWANIE TŁUMIENIA SYGNAŁU PRZY TRANSMISJI DO WNĘTRZA BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2018.6.20


  1. WSTĘP Od kilku ostatnich lat w różnych instytucjach międzynarodowych, trwają intensywne prace nad wprowadzeniem nowej generacji systemów ruchomych - 5G (IMT2020, New Generation). Jedną z podstawowych cech nowego systemu ma być zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych wszędzie i w każdym czasie, co oznacza konieczność prognozowania poziomu odbieranego sygnału również wewnątrz budynków (ang. Building Entry Loss - BEL). W ITU-R Study Group 3 "Radiowave Propagation" zadecydowano, że jednym z pilnych zadań jest opracowanie modelu BEL do analiz kompatybilności przyszłych systemów 5G. Model ten powinien być ogólny (ang. "path general"), a więc nie powinien szczegółowo rozpatrywać propagacji "od punktu do punktu" (ang. “site specific"). W odpowiedzi na zobowiązanie nałożone przez ITU-R Task Group 5/1, która w ramach ITU-R ma opracować pełną specyfikację systemu 5G, w ITU-R SG3 prowadzono intensywne prace w ramach Grupy Korespondencyjnej CG 3J-3K-3M-8-BEL. W referacie opisano wkład Wydziału Anten i EMC Orange Polska w prace nad modelem BEL, które doprowadziły do ustanowienia nowego Zalecenia ITU-R P.2109 "Prediction of building entry loss". 2. ZAŁOŻENIA I OBLICZENIA WSTĘPNE BEL pozwala ocenić wartość tłumienia będącego wynikiem propagacji sygnału z nadajnika na zewnątrz budynku do odbiornika umieszczonego wnętrz budynku. Zagadnienie takie jest ważne w planowaniu mobilnych systemów 5G, ponieważ użytkownik oczekuje zapewnienia ciągłej łączności w trakcie wchodzenia do budynku i w jego wnętrzu. Ważne jest zaproponowanie modelu, który[...]

 Strona 1