Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Patryk Jakubczak"

Wybrane właściwości wytrzymałościowe laminatów hybrydowych tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy

Czytaj za darmo! »

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami oraz stopy aluminium, tytanu i magnezu stanowią aktualnie grupę materiałów znajdujących szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym [1÷3]. Klasyczne kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami w porównaniu ze stopami metali charakteryzują się bardzo dobrymi wskaźnikami wytrzymałości i sztywności względnej, a także wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Jakkolwiek niektóre właściwości fizykochemiczne osnowy mogą wpływać na obniżenie ich charakterystyk materiałowych. Wadami kompozytów w porównaniu ze stopami metali stosowanymi w lotnictwie jest absorpcja wilgoci i mała odporność na kruche pękanie oraz względnie niska temperatura pracy [4÷8]. Nową generację materiałów kompozytowych wykorzystywanych w zaawansowanych konstrukcjach lotniczych stanowią laminaty metalowo-włókniste (Fibre Metal Laminates - FML). FML są materiałami hybrydowymi, składającymi się z na przemian ułożonych warstw metalu i kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami, łączącymi właściwości metalu i kompozytu [6, 7]. Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami FML są laminaty GLARE - cienkie warstwy stopu aluminium 2024T3 oraz kompozytu polimerowego o osnowie epoksydowej wzmacnianego włóknem szklanym typu S, stosowane m.in. w samolocie Airbus A380 (panele kadłuba, krawędzie natarcia usterzenia pionowego i poziomego) [6]. Aktualnie prowadzone prace naukowo-badawcze w zakresie kompozytów FML są ukierunkowane na wytwarzanie nowych laminatów, w których warstwę metalu stanowi tytan lub magnez, z kompozytami polimerowymi wzmacnianymi włóknami węglowymi i szklanymi w tym kompozytami o osnowie termoplastycznej [4, 6÷10]. Przyszłościowym typem FML z punktu widzenia zastosowań w lotnictwie wydają się laminaty w układzie tytan/kompozyt polimerowy wzmacniany włóknami węglowymi - HTCL (Hybrid Titanium Composite Laminates) [4, 6, 11]. Połączenie tych dwóch materiałów jako kompozytu hybrydowego pozwala w porównaniu z FML-GLARE czy kompozyt[...]

Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości

Czytaj za darmo! »

Laminaty metalowo-włókniste (Fiber Metal Laminates - FML) należą do grupy nowoczesnych, hybrydowych materiałów, składających się z na przemian ułożonych warstw kompozytu o osnowie polimerowej wzmacnianego włóknami oraz warstw metalu. Historia laminatów FML sięga lat 80. XX wieku (Delfth University of Technology, Holandia). Pierwsze dane literaturowe na temat tych materiałów są publikowane od 2001 roku wraz z ich zastosowaniem w samolocie Airbus A380. Laminaty FML łączą w sobie właściwości zarówno metalu, jak i kompozytu. W porównaniu z metalem FML uzyskują dużą tolerancję uszkodzeń z uwzględnieniem procesów zmęczeniowych czy korozyjnych. Natomiast w porównaniu z materiałem kompozytowym odznaczają się wyższymi właściwościami udarnościowymi, odpornością na kruche pękanie i odpornością na działanie czynników środowiskowych. W ogólnej charakterystyce laminatów FML najczęściej wymienia się dobrą odporność korozyjną, znaczną wytrzymałość zmęczeniową, wysoką wytrzymałość właściwą, odporność na udarowe uderzenia energią skupioną (impact), małą gęstość i ogniotrwałość [1, 2]. Jedynymi dotychczas stosowanymi w skali przemysłowej materiałami FML są laminaty typu GLARE (Glass LAminates REinforced), które są zbudowane ze stopu aluminium (najczęściej EN AW-2024 - AlCu4Mg1) oraz kompozytu epoksydowo-szklanego (GFRP) na bazie włókien typu S [3]. Najkorzystniejszą technologią wytwarzania laminatów FML jest metoda autoklawowa, która wykorzystuje jednoczesne działanie temperatury, ciśnienia oraz podciśnienia, zapewniając osiągnięcie bardzo wysokiej jakości laminatów oraz pełną kontrolę procesu [4]. Zagadnienie wpływu uderzeń dynamicznych o małej prędkości jest szczególnie istotne w materiałach konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej. Poprzeczne uderzenia tego typu są generowane m.in. podczas naziemnej obsługi samolotów przez nieostrożnych mechaników, wózki bagażowe, załadunkowe i techniczne, ciała stałe wyrzucone spod kół samolotu, ci[...]

 Strona 1