Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Łabętowicz"

The urea superphosphate-based NPS(M) fertilizer production technology. Part 1. The evaluation of fertilizer effect on development of maize root system after sub-soil application of the fertilizer Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego. Cz. I. Ocena wpływu nawozów na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w warunkach wgłębnego ich stosowania DOI:10.15199/62.2016.5.26


  A NPS fertilizer was produced and granulated either by plate method with water vapor, water and optionally NH3 or by pulping method with H2SO4, water, urea and Ca3(PO4)2 in a paddle mixer and in a plate granulator. The fertilizer prepd. under pilot plant condition was applied sub-soil to maize root system in 5 combinations. The placement of micro-granules of tested fertilizer together with seeds (with a simultaneous placement of super granules) at the depth of 30 cm resulted in good development of the maize root system. Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPS(Mikro) dwiema metodami. W metodzie pierwszej stosowano strumień surowcowy w postaci stałej. Jako czynnik granulacyjny zastosowano parę wodną oraz wodę, wprowadzane do złoża materiału na talerzu granulacyjnym. W metodzie drugiej (granulacji mieszarkowej) główny strumień surowcowy miał postać pulpy procesowej, który wprowadzano do mieszalnika łopatkowego. Jako urządzenie poprawiające jakość produktu końcowego zastosowano talerz granulacyjny. Podano charakterystykę nowego wieloskładnikowego nawozu mineralnego NPS(Mikro) o nazwie roboczej UreaPhoS(Micro). Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wgłębnego stosowania nowego nawozu na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy. Stwierdzono, że umieszczenie mikrogranul badanego nawozu łącznie z nasionami przy jednoczesnym wprowadzeniu supergranul na głębokość 30 cm zapewnia najkorzystniejsze warunki dla rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy. Piotr Rusekb,*, Beata Rutkowskaa, Wiesław Szulca, Sebastian Schabb, Jan Łabętowicza, Wojciech Stępieńa, Andrzej Biskupskib, Tomasz Niedzińskia 95/5(2016) 1021 Mgr inż. Sebastian SCHAB - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1000. Prof. dr hab. Wiesław SZULC w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, w 2008 r. stopień doktora ha[...]

 Strona 1