Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Roksana Winkler"

Protezy narządu wzroku cz. I DOI:


  To w jaki sposób poznajemy i odkrywamy nasz świat, zależy od naszych zmysłów. Od węchu, dotyku, smaku, słuchu i wzroku. Z pośród tych wszystkich zmysłów, jednym z najcenniejszych i najwszechstronniejszych jest wzrok. To on pozwala nam na poznawanie naszego otoczenia. Oczy to okna między nami a światem zewnętrznym. Pomimo bardzo wielu przekonań, iż narząd wzroku jest organem bardzo wrażliwym, można stwierdzić, że jest to jeden z najodporniejszych organów w całym naszym organizmie. Jeśli granica jego wytrzymałości nie zostanie przerwana, jest w stanie zregenerować się samoczynnie. Niestety, w swoim środowisku człowiek napotyka na czynniki wywołujące choroby powodujące degradację i uszkodzenia narządów. Oko jest jednym z najważniejszych narządów zmysłów, ponieważ dostarcza nam ok. 80% informacji o otoczeniu. Ponad 10% wszystkich komórek nerwowych w mózgu bierze udział w procesie analizy odebranych przez oczy sygnałów, dzięki czemu każdy człowiek nie tylko widzi, ale również rozumie to, co widzi. W oku ludzkim proces widzenia jest niezwykle skomplikowany i podzielony na kilka etapów. Na każdym z nich mogą pojawić się jednak pewne zaburzenia i tor wzrokowy może nie pracować prawidłowo, efektem czego jest pogorszenie jakości widzenia lub całkowita utrata wzroku [1]. Najczęściej spotykane wady refrakcji są łatwe do skorygowania, gdyż wystarczy użycie okularów z odpowiednimi soczewkami. Znacznie bardziej skomplikowane są przyczyny poważnego niedowidzenia lub całkowitej ślepoty, które można podzielić na kilka grup. Jedną z nich stanowią poważne zniekształcenia układu optycznego oka, w którym przede wszystkim chodzi o uszkodzenie rogówki (bielmo rogówki) i soczewki (zaćma, katarakta). Pomimo prawidłowo działającego toru wzrokowego i siatkówki pacjent nie widzi, ponieważ na siatkówce nie powstaje obraz otaczających go przedmiotów. Jedyną możliwością przywrócenia wzroku jest zastąpienie uszkodzonego układu optycznego oka nowym sprawny[...]

Protezy narządu wzroku cz. II DOI:


  "Używajcie swoich oczu! Żyjcie każdego dnia tak, jakbyście jutro mieli oślepnąć, - a odkryjecie świat pełen cudów, cudów, których do tej pory nie dostrzegaliście albo traktowaliście jako coś oczywistego!" Helen Keller V. UKŁAD OPTYCZNY OKA Ludzkie oko możemy przyrównać do przyrządu optycznego, działającego na zasadzie praw optyki geometrycznej. Każdy przedmiot jaki znajduje się przed okiem widziany jest przez nas podobnie jak w aparacie fotograficznym. Idące od obrazu promienie, załamywane są w soczewce oraz w innych ośrodkach przezroczystych oka, wytwarzając na siatkówce obraz rzeczywisty, odwrócony i zmniejszony. Rogówka i soczewka oka, pełnią rolę soczewek obiektywu. Tęczówka pełni rolę przysłony, zaś siatkówka warstwy światłoczułej kliszy. Wpadające do oka światło biegnie przez rogówkę, soczewkę i ciało szkliste do siatkówki. Utworzone w ten sposób wrażenie wzrokowe przekazywane jest do mózgu za pośrednictwem nerwów wzrokowych. Rogówka, wraz z cieczą wodnistą, soczewką i ciałem szklistym, stanowią układ skupiający promienie świetlne tak, by na siatkówce pojawiał się ostry obraz obserwowanego przedmiotu- .O jakości widzenia decydują właściwości narządu wzroku, cechy sygnału i czynniki fizyczne środowiska zewnętrznego, w jakim się ten proces odbywa. Do jednych z ważniejszych własności widzenia oka ludzkiego należą : akomodacja, refrakcja, zbieżność, zdolność rozdzielcza oka, adaptacja [8]. V.1. Ako modacja Akomodacja umożliwia zdrowemu, młodemu oku, obserwowanie przedmiotów od nieskończoności do około 10cm. Staje się to możliwe dzięki zmiennemu kształtowi i mocy soczewki oka. Początkowo sądzono, że akomodacja to automatyczna odpowiedź układu nerwowego na bodźce wzrokowe. Z czasem jednak odkryto, że akomodacja to bardzo złożony proces, na który składa się bardzo wiele czynników. Są to m.in. odległość oraz wielkość widzianego obiektu, wergencja oczu, czynnik psychologiczny (świadomość bliskości obiektów), a także wolincjo[...]

Protezy narządu wzroku cz. III DOI:


  VII. PROTEZY NARZĄDU WZROKU Protezy narządu wzroku ze względu na pełnioną przez siebie funkcję, popularnie nazywane są protezami wizualnymi lub bionicznym okiem. Należy zaznaczyć, iż jest to urządzenie mające na celu przywrócenie lub częściową naprawę wzroku u osób niedowidzących bądź cierpiących na całkowitą ślepotę. Punktem najważniejszym jeżeli chodzi o protezy to to, w jaki sposób osoba chora utraciła wzrok tzn. czy doszło do uszkodzenia siatkówki, degeneracji fotoreceptorów lub uszkodzenia nerwu wzrokowego. Musimy pamiętać iż, uszkodzoną soczewkę i chroniącą ją rogówkę, jesteśmy w stanie stosunkowo łatwo zastąpić protezą. W tym przypadku wykorzystywana jest wewnątrzgałkowa chirurgia refrakcyjna, która polega na wszczepieniu sztucznej, cienkiej soczewki do przedniej komory oka bez usuwania własnej naturalnej soczewki. W przypadku zniszczenia siatkówki sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana ponieważ natrafiamy na ogromne problemy techniczne. Protezy narządu wzroku dzielimy na protezy gałki ocznej oraz na funkcjonalne protezy oka czyli tzw. protezy wzroku, które ulegają kolejnym podziałom. VII.1. Protezy gałki ocznej VII.1.1. Wszczep oczodo łowy Najczęściej usunięcie gałki ocznej spowodowane jest poważną chorobą, która niszczy samą strukturę gałki ocznej (nowotwory- -siatkówczak), bólem lub ślepotą. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym podczas której gałka oczna zostaje całkowicie usunięta (enukleacja) lub dokonuje się tzw. wypatroszenia oczodołu (ewisceracja) w, której usunięta zostaje główna zawartość gałki ocznej, z pozostawieniem twardówki. Pierwszy wszczep oczodołowy stworzył Mules w 1885 r. Został on wykonany ze szkła z pierścieniami z złota i srebra. W związku z tym, iż były one źle tolerowane przez organizm to w późniejszych latach próbowano wykorzystywać coraz to lepsze materiały oraz zmieniać kształt takiego implantu. W 1989r. FDA zatwierdził iż można rozpocząć wykorzystywanie implantów, wytwarza[...]

 Strona 1