Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK BUCA"

Zmiany składu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego podczas zatężania DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wyników badań własnych przeprowadzono analizę zmian składu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego podczas jego zatężania. Stwierdzono, że zmiany zachodzące w składzie kwasu ograniczają się do fluoru i - w mniejszym stopniu - do siarczanów. Przebieg zatężania nie zależy praktycznie od jego szybkości, natomiast zależy od początkowego składu kwasu. Podczas zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego zawarte w nim zanieczyszczenia są usuwane z roztworu w drodze wytrącania lub ulatniania. Zasadniczym procesem jest wytrącanie, które biegnie również po zakończeniu zatężania, dając tzw. osady wtórne1 ^5). W wytrąconych osadach zidentyfikowano ponad 70 związków. Stwierdzono, że do ich powstawania przyczynia się tylko dziesięć jonów zawartych w kwasie (obok jonów fosforanowych). Są to: Fe2+, Fe3 + , Al3+, Ca2+, Mg2 + ,Si4+,K +,N a +,F _ i S O Ч Zaobserwowano również, że rodzaj wytrącających się związków zależy od stężenia kwasu 1,3). Wytrącanie osadów świadczy o tym, że skład zatężanego kwasu zmienia się w większym stopniu, niżby to wynikało ze wzrostu koncentracji spowodowanego odparowaniem wody. Charakter tych zmian nie jest dokładnie poznany, gdyż dotychczas uwagę poświęcano głównie wytrącającym się osadom. W niniejszej pracy przedstawiono analizę tego problemu, wykonaną na podstawie dostępnych danych zawartych w literaturze i wyników przeprowadzonych badań. Do analizy wytypowano cztery jony występujące w kwasie ekstrakcyjnym w największych ilościach, niezależnie od użytego surowca fosforowego, a mianowicie: F “, SOl~, Fe3+ i Al3 + . W literaturze są podane informacje o składzie klarownego kwasu fosforowego przed zatężeniem i po jego przeprowadzeniu1,2). Bezwzględne wartości stężenia poszczególnych składników nie obrazują jednak rzeczywistych zmian w składzie kwasu spowodowanych zatężeniem. Do takiej oceny bardziej przydatne jest wyrażenie: OCi = C, C p 2 °5 C o . /~*к i ^ P2?Z0 L &#[...]

 Strona 1