Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał SCHIELMANN"

System budżetowania parametrów jakościowych dla połączeń wielodomenowych


  Koncepcja globalnej infrastruktury informacyjnej GII i jednego z jej elementów w postaci sieci następnej generacji NGN (Next- Generation Network) [6,8,9] oraz próba realizacji tego elementu jako IMS/NGN (IP Multimedia Systems NGN) [5] wymaga rozwiązania wielu problemów bezpośrednio związanych z gwarancją jakości usług udostępnianych przez te sieci. Rozwiązanie to jest złożone ze względu na dwa przenikające się aspekty. Pierwszy z nich to wieloklasowość usług z różnicowaniem wymagań jakościowych, drugi to wielodomenowość realizacji połączeń między terminalami użytkowników. Wymagania co do jakości usług od końca do końca (E-t-E), tzn. w relacji terminal - sieć - terminal, sprecyzowane przez ITU-T, ujmują kompleksowo zbiór wielkości i klas jakości bez wnikania, jak jest zrealizowana sieć. W dokumencie [7] przedstawiono prosty model odniesienia obliczania tych wielkości. W proponowanym podejściu nie bierze się pod uwagę możliwości optymalizacji wykorzystania zasobów uwzględniającej gwarancje jakości usług. Wynika ona w ogólności z przebiegu obsługi strumienia pakietów przez wiele domen. Zapewnia to możliwość budżetowania poszczególnych wielkości jakościowych do poszczególnych domen, gdzie kryterium stanowi spełnienie wymagań jakościowych od końca do końca, ale w taki sposób, aby można było przyjąć do obsługi jak największą liczbę strumieni, a dokładniej ilość ruchu. Problemowi rozwiązania gwarancji jakości od końca do końca było poświęconych wiele projektów. Jednakże niewiele prac dotyczyło optymalizacji i budżetowania parametrów jakościowych w przypadku połączeń wielodomenowych. Rozwiązanie tego problemu wymaga nie tylko propozycji algorytmu obliczania parametrów jakościowych w zależności od klasy strumienia, stanu i ilości zasobów sieci oraz wyboru drogi, ale także przezwyciężenia trudności w określeniu zbioru wielkości i sposobu ich przekazywania między domenami. Szczególnie ten ostatni warunek jest trudny do spełnienia, poniew[...]

 Strona 1