Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BRONISŁAW SZCZEPANIAK"

Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

W skali pilotowej wykonano badania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu (N2O). Badania prowadzono pod ciśnieniem 3,5 i 4,8 bar abs., w temp. 860 i 900°C, przy obciążeniu reaktora 5,5 i 12 t N/(m2d). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono niezbędną wysokość warstwy katalizatora w reaktorach utleniania amoniaku w wytwórniach kwasu azotowego Anwil SA we Włocławku i w ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiono efekty zastosowania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu N2O w tych zakładach. W Anwil SA w linii A instalacji kwasu azotowego obniżono emisję podtlenku azotu o ok. 80%, a w ZAK SA o ok. 91%. An Al2O3-supported Fe2O3 catalyst was used for decompn. of N2O in a pilot plant for catalytic oxidn. of NH3 to NO at 860 or 900°C, 3.5 or 4.8 [...]

Chemical reactions in granulation of selected mineral fertilizers Reakcje chemiczne w procesach granulacji wybranych nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2015.11.16


  A review, with 25 refs., of reactions occurring during granulation of multicomponent NH4, Na, K, Ca and/or Mg nitrate, sulfate and phosphate as well as urea-contg. fertilizers. Omówiono reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesów granulacji nawozów mineralnych o różnych składach i przy wykorzystaniu różnych metod granulacji. Wykazano, że ograniczony przebieg reakcji między wypełniaczami węglanowymi a azotanem amonu oraz superfosfatem wpływa korzystnie na przebieg procesu granulacji i na właściwości produktów. W przypadku nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforany amonu, sole potasowe i azotan amonu, w układzie może przebiegać kilka reakcji podwójnej wymiany między poszczególnymi składnikami układu, powodując wyraźne obniżenie temperatury krystalizacji powstających układów soli, co wymusza zmiany parametrów pracy instalacji granulacji nawozów. Granulacja jest procesem zapewniającym wytwarzanie cząstek różnego rodzaju produktów o określonych rozmiarach, kształcie, strukturze i właściwościach fizykochemicznych. Jest to proces powszechnie stosowany w przemyśle chemicznym, paliwowym, farmaceutycznym, w metalurgii oraz innych działach gospodarki1). Granulacja nawozu jest tym etapem procesu jego wytwarzania, który w dużej mierze decyduje o jakości produktu. W granulacji nawozów dużą rolę odgrywają reakcje chemiczne między poszczególnymi składnikami nawozów. Przebieg tych reakcji wpływa na właściwości użytkowe produktów, a także na parametry procesowe. Zjawisk tych często nie bierze się pod uwagę przy realizacji procesów w skali przemysłowej, co jest przyczyną trudności ruchowych. Praca stanowi przegląd procesów realizowanych w przemyśle nawozowym, z uwzględnieniem różnorodności stosowanych surowców i technik granulacji. W najbardziej złożonym przypadku proces wytwarzania nawozów składa się z wielu etapów, obejmujących wytworzenie półproduktów i ich dostosowanie do potrzeb granulacji (np. synteza i zagęszczenie roztwor[...]

 Strona 1