Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW SUROWSKI"

Przykład predykcji czasu zamrażania żywności przy użyciu modelu analityczno-empirycznego

Czytaj za darmo! »

Praca zawiera wyniki badania modelu wyznaczania czasu zamrażania żywności zaproponowanego wcześniej przez Kluzę [9]. Po przedstawieniu modelu wyznaczono przy jego pomocy czas zamrażania tylozy (MH-1000) w kształcie nieskończonej płyty, nieskończonego walca i kuli oraz mielonej wołowiny uformowanej w kształcie płyty nieskończonej. Do obliczeń traktowanych jako kolejne weryfikujące dokładność i praktyczną przydatność tego modelu wykorzystano dane pochodzące wyłącznie od innych autorów. Na podstawie wyników obliczeń i ich statystycznego wartościowania potwierdzono prostotę i łatwość realizacji obliczeń, przy niewielkiej liczbie danych wejściowych oraz ogólnie dużą dokładność modelu przy jego uniwersalności uzyskanej między innymi przez znalezienie i wprowadzenie uniwersalnej charakte[...]

 Strona 1