Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"StanisłaWa LISZKA"

Results of liquid steel filtration by means of the multi-hole ceramic filters within the process of continuous casting


  In the aspect of planning steel filtration process in an in tundish of the CC device, a model testing of steel flow and mixing in an in tundish with an equivalent constructional solution of multi-hole ceramic filter has been conducted. The results of these tests will make it possible to define the optimum filter construction and its position in the in tundish. This research also presents the results of industrial tests of steel filtration with multi-hole ceramic filters, previously reduced with aluminium. The obtained results of filtration have proved that this method may be used as an effective and cheap way of steel filtration from non-metallic inclusions. Hitherto existing investigations concerning the ceramic filter use in the liquid steel making processes (both of laboratory and industrial scale) have given good results. Placing filters in the tundish is the best location in consideration of limiting the possibility of secondary pollution of steel. W aspekcie planowania procesu filtrowania stali w kadzi pośredniej urządzenia COS, wykonano badania modelowe przepływu i mieszania stali w kadzi pośredniej z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjnym modelu filtra wielootworowego. Wyniki tych badań pozwoliły określić optymalną konstrukcję filtra i miejsce jego usytuowania w kadzi pośredniej. W pracy przestawiono również wyniki badań przemysłowych filtracji stali wielootworowymi filtrami ceramicznymi, uprzednio odtlenionej za pomocą aluminium. Uzyskane wyniki filtrowania potwierdzają, iż metoda ta może być skutecznym i tanim sposobem jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych. Dotychczasowe badania filtracji ciekłej stali (zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych) dały pozytywne wyniki. Usytuowanie filtrów w kadzi pośredniej jest najkorzystniejszym miejscem z uwagi na eliminację możliwości wtórnego utlenienia ciekłej stali. Key words: steel, filtration, ceramic filter, solid non-metallic inclusions, continuous casting Słowa kluczowe[...]

 Strona 1