Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Piasecka"

Środowiskowa analiza wybranych możliwości zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych DOI:10.15199/62.2018.10.4


  Działalność wytwórcza już na etapie produkcji generuje znaczące zużycie surowców i energii. Surowce przetwarzane są na produkty, które z kolei po etapie użytkowania, zgodnie z teorią cyklu życia produktów, stają się odpadami poużytkowymi1). Procesom tym na każdym etapie towarzyszą różnego rodzaju emisje, często bardzo szkodliwych związków chemicznych. Znaczący udział w bilansie światowego przemysłu, zarówno na etapie wytwarzania, jak i eksploatowania stanowi motoryzacja2). W najbliższej przyszłości stan ten nie ulegnie radykalnym zmianom, ponieważ samochody nie mogą funkcjonować bez opon. Każdego roku w Polsce gromadzonych jest ponad 150 tys. t zużytych opon. Światowa produkcja opon przekracza obecnie 2 mld szt., a produkcja kauczuków 30 mln t3). Istnieje konieczność recyklingu zużytych opon samochodowych. Ponowne przetworzenie gumy wymaga wielu czasochłonnych, pracochłonnych i kosztownych operacji. Uzyskany recyklat zazwyczaj charakteryzuje się gorszymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi i nie jest konkurencyjny w porównaniu z oryginalnymi materiałami gumowymi4, 5). Odpady gumowe stanowią niezwykle poważny problem ekonomiczny i ekologiczny, który liczy sobie tyle lat, ile nowoczesny przemysł gumowy. W związku z pogarszającym się stanem środowiska i kurczącym się wolumenem jego zasobów, zauważono potrzebę określenia poziomu oddziaływania na otoczenie czterech wybranych metod zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych: rozdrabniania w temperaturze otoczenia, rozdrabniania kriogenicznego (w niskiej temperaturze), spalania w cementowni i pirolizy6, 7). Zgodnie z normą8) pierwszy etap badania LCA (life cycle assessment) stanowi definicja celu i zakresu opracowania, w tym również jednostki funkcjonalnej. Celem opracowania było dokonanie analizy porównawczej poziomu oddziaływania na środowisko czterech wybranych metod zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych. Opony aut osobowych są wytwarzane z syntetycznego (24,17%)[...]

 Strona 1