Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW SMÓLSKI"

Inżynier IT w erze postcyfrowej DOI:


  W marcu 2019 r. sieć World Wide Web skończyła 30 lat, a w październiku przypada 50. rocznica pojawienia się internetu. W 1990 r. powstała pierwsza strona internetowa (na serwerze w CERN - Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych), inicjując trwającą do dziś globalną rewolucję technologiczną. Branża IT w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Odpowiada za ok. 8% PKB i 1/3 zatrudnienia w sektorze usług biznesowych, a cały rynek ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) w 2017 r. szacowany był na ok. 40 mld zł. Nie zmienia to faktu, iż wiele obszarów polskiej gospodarki wciąż znajduje się w europejskim ogonie cyfryzacji. Ciągle sektor publiczny w niewielkim stopniu korzysta z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Zdaniem prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miasta w Internecie obecny model wdrażania e-usług na poziomie lokalnym jest nieskuteczny merytorycznie, niewydolny funkcjonalnie i pozbawiony ekonomicznego sensu. Pomimo miliardowych inwestycji w e-administrację brak skutecznego systemu koordynacji w realizacji bliźniaczych projektów powoduje, że płacimy wielokrotnie ze środków publicznych za taki sam lub podobny produkt. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że nadal niedostatecznie są chronione dane gromadzone i przetwarzane w bazach i systemach komputerowych urzędów gmin, miast i starostw. Natomiast znakomicie z problemem wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych radzi sobie sektor bankowy. Rewolucja w edukacji Kiedyś 1/3 specjalistów z branży IT pracowała poza Polską - dziś zaledwie 9%. Polska stała się atrakcyjnym miejscem do rozwoju firm i[...]

Szerokopasmowy, natychmiastowy pomiar chwilowej wartości fazy oraz częstotliwości sygnałów radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

W procesie obserwacji przestrzeni elektromagnetycznej, a także w trakcie badania właściwości lub funkcjonowania urządzeń oraz systemów radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych dokonuje się pomiaru określonego zestawu parametrów sygnałów mikrofalowych. Do zbioru parametrów pozwalającego stworzyć obraz źródła emisji i ocenić jakość jego funkcjonowania zalicza się m.in.: czas trwania sygnału ti, [...]

Pomiar parametrów sygnałów mikrofalowych jednoczesnych za pomocą odbiornika NPCz

Czytaj za darmo! »

Chwilowe wartości parametrów sygnałów wielkiej częstotliwości są ważnym źródłem informacji o rodzaju i poprawności funkcjonowania emitującego je urządzenia mikrofalowego. Mogą być wykorzystane do identyfikacji pracującego sprzętu, odczytania przesyłanej informacji, a także umożliwiają wyznaczenie jego położenia na obserwowanym obszarze. Wśród urządzeń służących do pomiaru chwilowych wartości[...]

 Strona 1