Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Anna M. Anielak"

OD PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Czytaj za darmo! »

Szkoły Jakości Wody'08. Serdecznie witam wszystkich uczestników Szkoły Jakości Wody '08, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska". Poprzednia Szkoła Jakości Wody "Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska", odbyła się w 1998 r. Wielu uczestników pierwszej konferencji pytało mnie, kiedy zorganizuję kolejną Szk[...]

Z PÓLKI KSIĘGARSKIEJ - Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - OCZYSZCZANIE WODY (Recenzja)

Czytaj za darmo! »

Recenzowana monografia to pozycja ciesząca się od wielu lat dużym zainteresowaniem pracowników dydaktycznych i studentów inżynierii środowiska, a także pokrewnych kierunków. Świadczy o tym już jej V wydanie w okresie od 1977 r., kiedy to ukazała się monografia "Technologia wody" autorstwa prof. Apolinarego L. Kowala, wydana przez Arkady, a opiniowana przez śp. prof. Witolda Hermanowicza, autora wielu znakomitych pozycji książkowych, będących do dnia dzisiejszego przewodnikiem dla wielu badaczy i studentów, szczególnie z analitycznej chemii wody i ścieków. Prof. Apolinary L. Kowal należy do nielicznych, uznanych autorytetów "Polskiej Inżynierii Środowiska". Jest twórcą szkoły liczącej ok. 25 doktorów, w tym 3 zagranicznych, głównie w problematyce dotyczącej oczyszcza[...]

Wpływ odczynu ścieków przemysłu mleczarskiego na pracę osadu czynnego

Czytaj za darmo! »

Polska należy do światowej czołówki producentów mleka krowiego, a także jego przetworów. W latach 1980÷1988 produkcja mleka w Polsce wynosiła średnio 15 mln m3. W kolejnych latach 2003÷2006 pomimo że spadła o 3 mln m3, stanowiła około 2% światowej produkcji. W procesie wytwarzania produktów mleczarskich generowane są ścieki poprodukcyjne o charakterystycznym dla tego przemysłu składzie. Ilość odprowadzanych ścieków łączy się z jednostkowym zużyciem wody, które w zakładach mleczarskich jest w granicach od 5 do15 m3/m3 przetwarzanego mleka i zależy od wielkości zakładu oraz rodzaju wytwarzanych produktów mleczarskich. Typowa polska mleczarnia odprowadza 450÷600 m3/d ścieków zawierających zanieczyszczenia organiczne w ilości 200÷700 gO2/m3 BZT5 (maksymalnie 3000÷6000), które łatw[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ - Bronisław Bartkiewicz, Katarzyna Umiejewska OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Czytaj za darmo! »

Opiniowana książka jest drugim, zaktualizowanym i w pewnym stopniu poszerzonym wydaniem podręcznika opublikowanego w 2002 r. pod tym samym tytułem przez prof. Bronisława Bartkiewicza. Książka napisana jest w sposób oryginalny. Jest ona zbiorem układów technologicznych stosowanych w różnych zakładach do oczyszczania ścieków poprodukcyjnych przemysłu metalowego, paliwowo-energetycznego, maszynowego, chemicznego, spożywczego, celulozowo-papierniczego, rafineryjno-petrochemicznego, transportowego oraz skórzanego. W nowym wydaniu został rozbudowany materiał dotyczący ścieków przemysłu paliwowo-energetycznego, cel[...]

Z półki księgarskiej - Praca zbiorowa (red. naukowy Jacek Nawrocki) UZDATNIANIE WODY. PROCESY FIZYCZNE, CHEMICZNE i BIOLOGICZNE


  Praca zbiorowa (red. naukowy Jacek Nawrocki) UZDATNIANIE WODY. PROCESY FIZYCZNE, CHEMICZNE i BIOLOGICZNE Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 r., ISBN 9788301164355, Cz. 1. 422+24 strony, cena 50,80 zł, Cz. 2. 384+10 stron, cena 50,80 zł Każdy z nas popełnia błędy, jednak jest ważne aby nie deformowały one elementarnej wiedzy. AMA.informacji na temat stosowanych w inżynierii środowiska metod oczyszczania wody i ścieków. Jego autorzy tworzą wieloosobowy zespół pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Są to Urszula Raczyk-Stanisławiak, Jacek Nawrocki, Joanna Świetlik, Sylwia Mozia, Jacek Przepiórski, Antoni W. Morawski, Sławomir Biłozor, Ryszard Gołdyn, Halina Szyper, Krystyna Katarzyna Danielak, Józef Górski, Agata Dąbrowska, Włodzimierz Ilecki i Barbara Kasprzyk-Hordern. Zespół ten można zapewne powiększyć o często cytowanych autorów. Na przykład A. Macioszczyk jest praktycznie autorem rozdziału Wody podziemne, w którym na czterech stronach odnośniki literaturowe do pozycji Hydrogeochemia (Wyd. Geologiczne, Warszawa 1987 r.) powtarzają się 34 razy. Współautorem rozdziału Wody powierzchniowe jest zapewne J. Dojlido, do książki którego (Chemia wody, Arkady, Warszawa 1987 r.) autorzy odwołują się z podobną częstotliwością. Podrozdział dotyczący ujmowania wód p[...]

Z półki księgarskiej - elżbieta kociołek-Balawejder, ewa stanisławska Chemia środowiska

Czytaj za darmo! »

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012 r., ISBN 978-83-7695-138-6, stron 430, cena 50,- zł.Recenzowana książka dotyczy tematu ważnego dla każdego człowieka. Jest nim jakość otaczającego nas środowiska: wody, gleby i powietrza. Nie jest to książka monograficzna lecz obszerny, kompleksowy informator o wartości dydaktycznej. Zawarty w niej został bogaty materiał źródłowy na temat naszego środowiska, jego ogólnej charakterystyki i czynników wpływających na stan bezpośrednio otaczającego nas świata, a także zagrożeń wynikających z bytowania i działalności gospodarczej człowieka. Jest ona też przeglądem wielu pozycji literaturowych różnych autorów, materiałów pochodzących z monitoringu jakości powietrza, chemizmu opadów atmosferycznych, stanu warstwy ozo[...]

Z półki księgarskiej - Ewa klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój BIOPALIWA. TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r., ISBN 978-83-01-17170-4, 326 stron + CD-ROM, cena 44,90 zł.Recenzowana książka była długo oczekiwana na krajowym rynku wydawniczym. Prezentowane są w niej zagadnienia dotyczące bioenergetyki dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach i opartej na biopaliwach pozyskiwanych z różnych lokalnie dostępnych surowców. Biopaliwa emitują znacznie mniejsze ilości ditlenku węgla, są łatwo dostępne, a przy systematycznie wyczerpujących się zasobach paliw kopalnych stanowią ważne źródło energii. W książce przedstawiono aktualne kierunki rozwoju bioenergetyki oraz wskazano na futurystyczne działania, diametralnie zmieniające charakter światowej energetyki. Opiniowana pozycja stanowi kompendium wiedzy akademickiej, a także zawiera wiele cennych informacji pochodzących z najnowszej literatury światowej. Jest napisana w sposób przystępny i rzeczowy. Układ edytorski jest przejrzysty i logiczny. Książka jest bardzo dobrym podręcznikiem akademickim o dużych walorach poznawczych. Zawarto w niej bogaty materiał źródłowy na temat ogólnej charakterystyki surowców i eko[...]

Ryszard Marian Janka ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWE I GAZOWE. PODSTAWY OBLICZANIA I STEROWANIA POZIOMEM EMISJI

Czytaj za darmo! »

Recenzowana książka jest kolejną pozycją w serii Środowisko, wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W serii tej, która dotyczy problematyki ochrony i inżynierii środowiska, od wielu lat ukazują się prace o charakterze technicznym, będące nie tylko dobrym materiałem dydaktycznym dla studentów i wykładowców, ale również źródłem wiedzy dla specjalistów i osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z problematyką jakości środowiska człowieka. Recenzowana książka jest rzetelnym skondensowanym opracowaniem, które powinno znaleźć się w prywatnej bibliotece nie tylko każdego specjalisty z zakresu ochrony powietrza, ale każdego zajmującego się w szerokim znaczeniu problematyką ochrony i inżynierii środowi[...]

 Strona 1  Następna strona »