Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WÓJCIK"

Inwentaryzacja obiektu trudno dostępnego na przykładzie dzwonnicy kościoła pw. Świętego Stanisława Kostki w Warszawie DOI:10.15199/50.2016.9.3


  Przedstawiany artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania współczesnej fotogrametrii cyfrowej w inwentaryzacji obiektów trudno dostępnych na przykładzie konstrukcji dzwonnicy Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. W tekście omówiono sposób pomiaru obiektu, w którym zintegrowano dwie techniki pomiarowe - naziemne skanowanie laserowe (TLS) oraz zdjęcia z Bezzałogowego Statku Latającego (BSL). Po przetworzeniu pozyskanych danych otrzymano średnie błędy RMS dla poszczególnych współrzędnych: X=0,03 Y=0,02 Z=0,04. W ramach prac skupiono się przede wszystkim na części wewnętrznej konstrukcji, tak, aby uzyskać wierne jej odwzorowanie. Produktem końcowym, który wygenerowano były przekroje przez chmurę punktów pozwalające na porównanie stanu aktualnego z dokumentacją archiwalną obiektu oraz umożliwiające dokonanie inwentaryzacji konstrukcji wewnętrznej dzwonnicy. Niniejszy artykuł pokazuje, że zastosowanie najnowszych metod pomiarowych daje możliwość uzyskania dokładnych i wiarygodnych danych o obrazowanym obiekcie. Uzyskany materiał został przekazany i następnie posłużył do wykonania modelu 3D, na podstawie którego zaprojektowano możliwości naprawy dzwonnicy. Wybrane zagadnienie zostało zrealizowane w ramach współpracy autorów oraz firmy SkySnap zajmującej się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych z BSL. Słowa kluczowe: fotogrametria, naziemny skaning laserowy, integracja danych, bezzałogowy statek latający, zdjęcia cyfrowe, BSL.1. Wprowadzenie Obecnie coraz bardziej powszechnym sposobem inwentaryzacji obiektów trudno dostępnych jest wykorzystanie naziemnego skanowania laserowego, gdzie zebranie dużej ilości informacji o obiekcie zajmuje stosunkowo mało czasu. Niewątpliwie zaletą tej technologii jest możliwość pomiaru obiektu oddalonego od stanowiska nawet o kilkaset metrów. Dzięki temu obiekty nie muszą być wyłączone z użytkowania na czas pomiaru, a ekipa pomiarowa nie jest narażona na niebezpieczeństwo związane z[...]

Simple Direct Flux Vector Control with Space Vector Modulation for PWM Inverter Fed Induction Motor Drive

Czytaj za darmo! »

In this paper simple Direct Flux Vector Control with Space Vector Modulation (DFVC-SVM) scheme for induction motor drive is presented. Developed algorithm has many advantages like: simplicity (coordinate transformations, current and flux controller are eliminated), wide speed operation range, good dynamics, low torque ripples, constant switching and low sampling frequency. The DFVC-SVM can be used in various applications like electric vehicles, where field weakening operation is needed. Drive operation ranges including field weakening region are described. Selected simulation and experimental results of the 7,5kW induction motor drive which illustrate steady state and dynamic performance of the developed system are attached. Streszczenie. W artykule przedstawiono prostą metodę Bezpoś[...]

Direct Torque and Flux Control for PWM Inverter Fed Induction Motor Drive For Electrical Tram Transportation

Czytaj za darmo! »

In this paper an application of Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) controlled induction motor for tram drive is presented. Thanks to its advantages like: excellent dynamics, low torque ripples, insensitivity for motor parameters changes, constant switching and low sampling frequency, DTC-SVM is used in various applications. In proposed case DTC-SVM is used for tram trac[...]

Płynny nawóz wapniowy z minimalną zawartością azotu i chlorków. Informacja techniczna

Czytaj za darmo! »

Opracowao skład i technologię wytwarzania płynnego nawozu wapniowego z mikroelementami o nazwie Insol Wap. Nawóz ten charakteryzuje się dużą zawartością wapnia (10% mas. Ca), małą zawartości azotu i chlorków, oraz dodatkami takich mikroelementów, jak mangan, miedź, bor oraz cynk. Około połowa wapnia w nawozie występuje w postaci soli kwasów organicznych. Nawóz przeznaczony jest do stosowania pozakorzeniowego w celu likwidacji niedoborów wapnia w uprawach sadowniczych i warzywnych, szczególnie w późnych fazach wegetacji roślin oraz poprawy właściwości przechowalniczych owoców. Podstawowymi surowcami do wytwarzania nawozu są wapno hydratyzowane, kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas azotowy i chlorek wapnia. Proces produkcyjny prowadzony jest w sposób periodyczny i obejmuje etapy[...]

 Strona 1