Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JUNICHI KANEKO"

KOMPOZYTY METALICZNE WYTWARZANE METODĄ MECHANICZNEJ SYNTEZY - PRZYKŁAD UKŁADU Al-Mg-ZrSi2

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skrótowy przegląd badań lekkich kompozytów metalicznych na osnowie Al i stopu Al-Mg wytwarzanych w ramach współpracy badawczej Nihon University w Tokio i Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1998 roku prowadzone są badania kompozytów zawierających 8÷19 % tlenków metali ze szczególnym uwzględnieniem wpływu temperatury na struk-turę i własności materiału. Reakcja chemiczna w podwyższonej te[...]

 Strona 1