Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KAMIEŃSKI"

Wytwarzanie zawiesin ciała stałego w aparacie z dwoma mieszadłami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych unoszenia cząstek ciała stałego z dna zbiornika aparatu, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła obrotowe. Analizowano, jak obecność obracającego się górnego mieszadła wpływa na częstości obrotów dolnego mieszadła, przy których wszystkie ziarna ciała stałego, także te znajdujące się na dnie zbiornika, zostają wprawione w ruch, tworząc zawiesinę. Wyznaczono lokalne stężenia ciała stałego w takiej zawiesinie i odpowiadający jej stopień wymieszania układu oraz oceniono efektywność mieszania. Agalite grains (diam. 0.58 mm) were suspended in water (mass fraction 0.02 or 0.005) in a cylindrical vessel (internal diam. 288 mm) equipped with 4 standard baffles and mixed 2 independently driven impellers to study the effect o[...]

Pękanie lameli jako miara skuteczności destrukcji pian komórkowych

Czytaj za darmo! »

Oddzielenie gazu zawartego w pęcherzach od cieczy jest podstawowym celem procesu destrukcji piany. Pękanie lameli piany w wyniku jej rozerwania przyjęto za podstawowy mechanizm niszczenia systemu ciecz - gaz. Zachodzące w trakcie tego procesu zjawiska rozpatrywano zarówno w makro-, jak i w mikroskali. Dało to podstawę do zaproponowania nowej definicji skuteczności destrukcji i jej fizyczne[...]

 Strona 1