Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HELENA JANKOWSKA WITOLD DARLEWSKI"

Możliwości elektrochemicznego usuwania metali z powierzchni węglowych sorbentów chromowo-miedziowych

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość usuwania metali z powierzchni węglowego sorbentu chromowo-miedziowego w drodze elektrolizy w środowisku wodnych roztworów H2SO4, Na2SO4 (opierano się na wykonanych wcześniej badaniach woltamperometrycznych). Skuteczność wymywania sprawdzano na podstawie przyrostu masy katody, badań polarograficznych eluatów oraz zawartości katalizatora w próbkach sorbentu otrzymanych po e[...]

Elektrochemiczne metody badania procesu wymywania metali z powierzchni chromowo-miedziowych sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwości zastosowania metod elektrochemicznych - potencjometrycznej, konduktometrycznej i polarograficznej - do oceny ługujących zdolności ekstrahentów (wody destylowanej i wodnych roztworów H2SO4 , Na2SO4 , NaOH, NH4OH) stosowanych do usuwania metali z powierzchni sorbentu chromowo-miedziowego. Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną, w temperaturze wrzenia cieczy wymywającej i [...]

 Strona 1